Søg
 

Uddannelseslæge i Region Sjælland - Generelt

I Region Sjælland tilbyder vi dig et udfordrende læringsmiljø. Fra starten af den kliniske basisuddannelse møder du patienter med et varieret sygdomsbillede.

Region Sjællands sundhedsvæsen

Region Sjælland er geografisk den næststørste region i Danmark. Vores vision er et sundhedsvæsen i topklasse, og vi stiler mod et sygehusvæsen, der er borgernes førstevalg i kraft af sine kvaliteter, og som kan tiltrække læger qua et stort lærings- og udviklingspotentiale. Derfor prioriterer vi videreuddannelse og vidensdeling højt.

Den lægelige videreuddannelse tænkes sammen med både forskning og kvalitetsudvikling – og vi har stort fokus på sammenhængende patientforløb og patientsikkerhed. Du vil derfor få rig mulighed for at stifte bekendtskab med disse områder.

Under trygge forhold får du som yngre læge i Region Sjælland mulighed for at være med i forreste række, og vi hjælper dig hen mod stigende selvstændighed og ansvar – afpasset i forhold til dine kompetencer. Du vil altid have en erfaren kollega i nærheden, og vi prioriterer, at enhver arbejdssituation gøres til genstand for læring.

Faglige og sociale arrangementer

I Region Sjælland har vi mange både faglige og sociale arrangementer, der er med til at ryste gruppen af uddannelseslæger sammen, og der findes et stort netværk af yngre læger.

Videreuddannelse

Du har gode muligheder for at fortsætte din speciallægeuddannelse i regionen, da vi tilbyder videreuddannelse i 31 ud af 38 lægelige specialer. Efter endt specialisering er der særdeles gode muligheder for at opnå en slutstilling eller at erhverve egen praksis.

Plads til familien

I Region Sjælland er der plads til hele familien. Boligpriserne er konkurrencedygtige, og der findes billige lejeboliger for uddannelseslæger ved flere af vores sygehuse. Kommunerne tilbyder gode daginstitutioner og i nogle af de større byer også pendler- og natbørnehaver.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
25.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 ​
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Uddannelseslæge i Region Sjælland

 
 

 Uddannelse for yngre læger

 

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.