Søg
 

Speciallægeuddannelse - almen praksis

Af Region Sjællands samlede 275 almen praksis og 5oo praktiserende læger, fungerer godt 170 praksis og 300 læger i den almenmedicinske uddannelse og som tutorlæger i videreuddannelsen af yngre læger.

Region Sjælland dækker geografisk et stort område med meget vekslende befolkningssammensætning. Kendetegnende for regionen er, at der i mange områder er langt til sygehuset og relativt få speciallæger. Disse forhold gør, at der bliver foretaget mange undersøgelser og udredninger i almen praksis. Som uddannelsessøgende vil du derfor, kunne få et godt kendskab til de basale undersøgelser, udredninger og behandlinger inden for det almen medicinske speciale. Der er i regionen mulighed for at blive tilknyttet enkeltmandspraksis, flermandspraksis eller større lægehuse.

Introduktionsforløb

Efter endt basisuddannelse er første trin på vejen til almen praksis introforløbet. Region Sjælland slår introforløb op forår og efterår samt løbende efter behov på laegejob.dk og  via Job og Karriere. Stillingerne besættes efter ansøgning og efterfølgende samtale.

Introforløb foregår i en almen praksis, der er godkendt til at modtage uddannelseslæger, og varer 6 mdr. såfremt praksis har været led i basisforløbet. Har praksis ikke indgået i basisforløbet varer introforløbet 12 mdr.

Hoveduddannelsesforløb

Efter introduktionsforløbet følger hoveduddannelsesforløbet. Hoveduddannelsesforløb slås op forår og efterår på laegejob.dk via Job og Karriere og besættes samlet, så du kan planlægge fire et halvt år frem i tiden. I det første halve år af H-forløbet (fase I) arbejder du i den praksis, der er omdrejningspunktet for din uddannelse. Det er her, du vender tilbage til på returdagene, mens du har dit uddannelsesforløb på sygehuset.

I anden del af H-forløbet er du to et halvt år på sygehus:
6 mdr. i  akut- , 8 mdr. i intern medicinsk-, 6 mdr. i psykiatrisk-, 6 mdr. i pædiatrisk- og 4 mdr. gyn/obs afdeling.

Efter sygehusdelen kommer fase II (et halvt år) hvor du vender tilbage til din fase I-praksis. Endelig kommer fase III (et år), hvor du har den sidste del af uddannelsen i en anden praksis, end den du hidtil har været i.

Se .

Se opslagsplaner for såvel Intro- som Hoveduddannelsesstillinger på www.sundhedsjobs.dk.

Kurser

Under både introduktion- og hoveduddannelsen skal du gennemgå en række regionale og nationale obligatoriske kurser. De udbydes enten lokalt gennem Region Sjællands Center for Uddannelse og Kompetence (CUK), Næstved og /eller af Sundhedsstyrelsen/ Københavns Universitet – se på CUK sitet:  Obligatoriske lægekurser i Region Sjælland.

Kontaktpersoner

I Region Sjælland er der ansat flere Praksisuddannelseskoordinatorer (PUK'er) og Yngre Almen medicinske uddannelseskoordinatorer (DYNAMU'er), som deltager i planlægning af den lægelige videreuddannelse, og er med til at sikre et godt uddannelsesmiljø i almen praksis. De kan rådgive dig, hvis du har spørgsmål – find dem under Kontaktpersoner under Videreuddannelsen i Region Sjælland på laegeuddannelsen.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
25.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Lægelig Videreuddannelse i Region Sjælland
 ​
Kontaktpersoner
Sekretariat, PUK, DYNAMU og Stabsfunktioner
 

 Uddannelse for yngre læger

 
 

 Bliv inspireret...