Søg
 

Klinisk basisuddannelse

Klinisk basisuddannelse (KBU) er det første uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse.

 

Den kliniske basisuddannelse (KBU) har flere formål og funktioner. Først og fremmest skal alle uddannelseslæger gennemføre den kliniske basisuddannelse for, at kunne erhverve sig Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Derudover skal KBU fungere som læringsramme for nyuddannede lægers overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde. KBU drejer sig således om at ”lære at være læge”, herunder at koble den faglige viden fra Universitetet med praktiske og tekniske kompetencer.​ 


Klinisk basisuddannelse i Region Sjælland


I Region Sjælland har vi fokus på, at målrette KBU’en efter uddannelseslægens nuværende kompetencer og erfaringer samt sikre, at du som uddannelseslæge kommer til at føle dig hjemme i den hvide kittel og samtidig udvikler det ansvar, som hører til samme kittel.​

Den kliniske basisuddannelse består af to ansættelser á seks måneders varighed. Den første ansættelse finder sted på et af regionens sygehuse og det primære fokus er på behandling af akutte patienter, mens den anden ansættelse foregår i en af regionens almen praksis og hvor det primære fokus er på kroniske patientforløb.

KBU udbydes på alle regionens akutsygehuse, hhv. Sjællands Universitetshospital i Køge og Roskilde, Holbæk Sygehus, Slagelse Sygehus samt Nykøbing Falster Sygehus. Yderligere information om KBU på de enkelte sygehuse, samt i almen praksis kan ses nedenfor.

For at sikre så høj fleksibilitet som muligt, etablerer Region Sjælland KBU-forløb med opstart fordelt ud over hele året (1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj, 1.august, 1. september, 1. oktober og 1. november).​

Yderligere information fra Sundhedsstyrelsen vedr. klinisk basisuddannelsen, tilmelding, bekendtgørelse mv. kan ses her.

Den Lægelig videreuddannelse i Region Sjælland koordineres og administreres af Lægeuddannelsen. Kontaktoplysninger findes nederest på siden. 

Generel information til uddannelseslæger i klinisk basisuddannelse i Region Sjælland kan ses her.​

 

Kliniske ba​sisforløb på Sjællands Universitetshospitaler Køge og Roskilde

På Sjællands Universitetshospital indledes de kliniske basisforløb med 6 måneder på en af følgende afdelinger:

  • Akutafdelingen, Køge
  • Kirurgisk Afdeling, Køge med udefunktion i Nykøbing Falster
  • Neurologisk Afdeling, Roskilde
  • Urologisk Afdeling, Roskilde

Via nedenstående links kan du finde yderligere information om klinisk basisuddannelse på afdelingerne. 
Sjællands Universitetshospital:
Køge
Sjællands Universitetshospital: Roskilde

Kliniske basisforløb på Holbæk Sygehus

På Holbæk Sygehus indledes de fleste kliniske basisforløb med 6 måneder i Akutafdelingen, men der udbydes også forløb der starter på Medicinsk, Kirurgisk eller Ortopædkirurgisk Afdeling. 

Via nedenstående link kan du finde yderligere information om klinisk basisuddannelse på afdelingerne. 
Holbæk Sygehus

Kliniske basisforløb på Slagelse Sygehuse

På Slagelse Sygehus indledes de fleste kliniske basisforløb ligeledes med 6 måneders ophold i Akutafdelingen, men det er også her muligt at starte i en anden somatisk afdeling. 

Basiskundskaber i akut visitation og behandling sikres, uanset hvor og i hvilken kombination ansættelsen finder sted. Via nedenstående link kan du finde yderligere information om de forskellige kombinationer, der udbydes på de enkelte afdelinger.
Slagelse Sygehus 

Kliniske basisforløb på Nykøbing F. Sygehus

På Nykøbing Falster Sygehus indledes de fleste kliniske basisforløb ligeledes med 6 måneders ophold i Akutafdelingen, men det er også her muligt at starte i en anden somatisk afdeling. 

Via nedenstående link kan du finde yderligere information om de forskellige kombinationer, der udbydes på de enkelte afdelinger.
Nykøbing F. Sygehus​

Klinisk basisforløb i almen praksis

Det sidste forløb af den kliniske basisuddannelse består af en ansættelse i almen praksis. Ansættelsen har ligesom den foregående ansættelse en varighed på seks måneder. 

Via nedenstående link kan du finde yderligere information om KBU i almen praksis. 
Almen praksis​ 

Kontakt Lægelig videreuddannelse

Lægeuddannelsen, Data og Udviklingsstøtte, Region Sjælland
Alleén 15
4180 Sorø
E-post: rs-lvu@regionsjaelland.dk​


Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.11.11
Opdateret
28.01.22
Link til denne side: