Søg
 

Kursusbeskrivelser og tilmelding

Kursusbeskrivelser og tilmelding

I henhold til bekendtgørelsen om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale mv. (Bkg. Nr. 1150 af 9. December 2011, § 24, stk. 5.) er nedenstående 5 kursusdage obligatoriske for paramedicinere ifølge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Kurserne kan tages i vilkårlig rækkefølge og pladserne skal fordeles ligeligt imellem operatørerne (Falck og Roskilde Brandvæsen). Der er 16 pladser på hvert kursus.

Intern i ambulancetjenesten

Tilmelding og spørgsmål angående kurserne, kontakt:

Kursussekretær
Inger Sørensen
E-post: inmso@regionsjaelland.dk​ 
Direkte: 21 32 05 56
HRUU hovednr.: 21 32 04 64

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.07.12
Opdateret
27.08.19
Link til denne side:
Andre sider under Paramedicinere - vedligeholdelseskurser

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.