Søg
 

Intern i ambulancetjenesten

Tid og sted

Denne dag holdes hos de lokale entreprenører, som selv planlægger dagen.

Der er behov for at afsætte tid til at sikre, at alle paramedicinere er opdaterede på viden om nye helt konkrete elementer eller initiativer i forbindelse med deres arbejde hos entreprenørerne. Den enkelte entreprenør skal på forhånd have indholdet i dagen godkendt af den respektive regions præhospitale leder.

På denne dag er der mulighed for at drøfte utilsigtede hændelser og kvalitetsstandarder.

Entreprenørerne skal fremsende log til den regionale præhospitale leder, således at det tydeligt fremgår, at paramedicinerne ikke har været en del af den almindelige drift denne dag.

Mål

At paramedicineren kan blive ajourført i forhold til interne ambulancemæssige forhold som f.eks. interne instrukser, disponeringsvejledninger eller nyt materiale.

At paramedicinerne kan blive recertificeret i PHTLS.

Indhold

Indholdet vil variere år for år. Indholdet i forbindelse med evt. recertificering i PHTLS vil dog være fastlagt.

Indholdet fastlægges af de enkelte entreprenører og dette godkendes af den regionale præhospitale leder.

Undervisningsmetode

Oplæg og demonstration

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
23.07.12
Opdateret
31.01.17
Link til denne side:
Andre sider under Paramedicinere - vedligeholdelseskurser

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.