Søg
 

Koncern HR Uddannelse og Udvikling

Koncern HR Uddannelse og Udvikling udbyder målrettede aktiviteter som understøtter implementeringen af nye indsatsområder i Region Sjælland. Aktiviteterne prioriteres og planlægges i tæt samarbejde med regions virksomheder og tværgående centre.

Region Sjællands medarbejdere tilmelder sig via intranettet. Du kan komme til kursuskataloget ved at klikke på billedet nedenfor.Tilmelding
En del af Koncern HR Uddannelse og Udvikling's kurser tilbydes både medarbejdere i Region Sjælland og andre interesserede, der ikke er ansat i regionen. Der er forskellig tilmeldingsprocedure afhængig af om man er ansat i Region Sjælland eller ikke.

Hvor foregår kurserne
Kurserne foregår hos Koncern HR Uddannelse og Udvikling i Næstved og Slagelse samt på andre interne og eksterne kursussteder.

Betaling 
Størsteparten af Koncern HR Uddannelse og Udvikling's aktiviteter er uden deltagerbetaling. Hvis der opkræves deltagerbetaling vil det fremgå af de enkelte kursusopslag.

Ansøgningsskema og tilmelding
Du skal tilmelde dig elektronisk under de enkelte kurser. 

Tilmeldingsfrist
Ved det enkelte kursus er anført en tilmeldingsfrist.

Prioritering af kursister
Der kan forekomme udvælgelse af kursister på enkelte kurser,  først og fremmest med udgangspunkt i lederens prioritering og desuden ud fra hensynet til:
• Repræsentativ deltagelse fra afdelinger og institutioner
• Faggruppespredning ved tværfaglige kurser

Prioritering finder sted, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Overtegning
I tilfælde af overtegning vil du modtage et afslag på kurset.

Kursusbevis
Der udstedes kursusbevis til deltagerne efter gennemført kursus.
Ved fravær på hele dage vil kursusbeviset tilsvarende være reduceret i forhold til indhold og timetal. Ved fravær over 10% udleveres der ikke kursusbevis.

Ændringer og aflysninger
Såfremt der ikke har meldt sig et tilstrækkeligt antal ansøgere ved tilmeldingsfristens udløb, vil kurset blive udsat eller aflyst. I særlige tilfælde vil tilmeldingsfristen blive udvidet.

Evaluering
For at vi løbende kan tilpasse og kvalificere vores aktiviteter, har vi brug for at kende til deltagernes oplevelser og tilfredshed. Efter hvert kursus vil alle deltagerne derfor modtage et elektronisk evalueringsskema, som vi opfordrer alle til at besvare.

Statens Voksenuddannelsesstøtte
Der er ikke mulighed for at udbyde kurser under åben uddannelse, det er derfor ikke muligt at søge uddannelsesorlov eller anden støtte til vores kurser.

Forplejning 
Der vil, med mindre andet er angivet,  være fuld forplejning på alle kurser.

Koncern HR Uddannelse og Udviklings EAN-nummer:
5798001754989

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
08.01.12
Opdateret
03.09.20
Link til denne side:Koncern HR Uddannelse og Udvikling

Herlufsvænge 14 B, Bygning 31
4700 Næstved

Hovedtelefon: 21 32 04 64

Mail: kursus@regionsjaelland.dk


 

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.