Søg
 

Obligatoriske lægekurser

​Vedr. COVID-19 og dit uddannelsesforløb​​

Alle læger, der ønsker at søge autorisation til selvstændigt virke og senere hen anerkendelse som speciallæge, skal ifølge bekendtgørelse 1257 vedr. uddannelse af speciallæger gennemføre de af Sundhedsstyrelsen fastsatte obligatoriske kurser. Herudover har hver region indsatsområder, hvor de udbyder særligt tilrettelagt undervisning. Disse kurser er regionalt obligatoriske og afhænger som hovedregel af din regionale tilknytning ved uddannelsesstart.

I Region Sjælland indkaldes du automatisk til de nationalt obligatoriske kurser i KBU og introuddannelsen. Kurserne i hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig.

Læs mere om de nationalt obligatoriske kurser.

Du indkaldes ligeledes automatisk til de regionalt obligatoriske kurser i Region Sjælland.

Læs mere om de regionalt obligatoriske kurser.

Alle uddannelsessøgende læger skal være opmærksomme på, at uddannelsesansvaret er uddannelseslægens eget, hvorfor du skal orientere dig om, hvilke kurser der er obligatoriske i dit uddannelsesforløb. Som KBU-læge skal du huske at melde barsel, orlov samt længerevarende sygdom til både HR og KHR Uddannelse – både ved start og ved ophør. Ellers er der risiko for, at du ryger ud af det automatiske tilmeldingssystem.

Se eventuelt oversigt over Nationalt obligatoriske lægekurser på Lægeuddannelsen.dk.

 Sundhedsstyrelsens retningslinjer for kursusafvikling​

• Som udgangspunkt bør der ikke være mere end 20 personer til stede i samme lokale på samme tid.

• Hvis der er særlige argumenter for den pædagogiske læring, for kursets afvikling, for nødvendig deltagelse for at kunne blive færdig som speciallæge inden for uddannelsestiden m.v. kan der gennemføres kurser med mere end 20 personer i lokalet. Det skal i så fald være så få ekstra deltagere som overhovedet muligt.

• Ved kursusgennemførelse med mere end 20 deltagere skal der altid, forud for kursusafvikling, afsøges muligheder for om nogle kan deltage virtuelt, om undervisningen lige så hensigtsmæssigt kan formidles virtuelt, om holdet kan deles op i flere lokaler m.v. 

• Under kursusafviklingen skal det sociale samvær i pauser m.v. begrænses mest muligt – og deltagerne skal huske den behørige afstand.

• Der bør ikke være socialt samvær efter kurset er slut. 

• Kursuslokalet skal udluftes under hver pause. 

• Pauser afvikles så vidt muligt i det fri/udendørs fremfor i fælles indendørs områder. 

• Der kan indlægges pause hver 45. minut, med henblik på at begrænse samvær samt sikre udluftning af lokalet.

• Undervisere og kursisterne skal forlade kurset, så snart det er færdigt.

• Der må alene ske tallerkenservering og/eller buffet alene til kursusdeltagerne på det konkrete kursus. 

• Al ophold i fællesområder, herunder på toiletter m.v., skal ske med mundbind på, hvis det helt ekstraordinært ikke er muligt at holde afstand. I øvrigt skal kursusstedets regler herfor følges. 

• Kursusleder har en særlig forpligtelse til at indskærpe regler ved kursusstart og under kurset, ved behov. 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.12.15
Opdateret
02.11.20
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR Uddannelse og Udvikling
Herlufsvænge 14B
4700 Næstved


21 32 04 64

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.