Søg
 

Obligatoriske lægekurser

Alle læger, der ønsker at søge autorisation til selvstændigt virke og senere hen anerkendelse som speciallæge, skal ifølge bekendtgørelse 1257 vedr. uddannelse af speciallæger gennemføre de af Sundhedsstyrelsen fastsatte obligatoriske kurser. Herudover har hver region indsatsområder, hvor de udbyder særligt tilrettelagt undervisning. Disse kurser er regionalt obligatoriske og afhænger som hovedregel af din regionale tilknytning ved uddannelsesstart.

I Region Sjælland indkaldes du automatisk til de nationalt obligatoriske kurser i KBU og introuddannelsen. Kurserne i hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig.

Læs mere om de nationalt obligatoriske kurser.

Du indkaldes ligeledes automatisk til de regionalt obligatoriske kurser i Region Sjælland.

Læs mere om de regionalt obligatoriske kurser.

Alle uddannelsessøgende læger skal være opmærksomme på, at uddannelsesansvaret er uddannelseslægens eget, hvorfor du skal orientere dig om, hvilke kurser der er obligatoriske i dit uddannelsesforløb. Som KBU-læge skal du huske at melde barsel, orlov samt længerevarende sygdom til både HR og KHR Uddannelse – både ved start og ved ophør. Ellers er der risiko for, at du ryger ud af det automatiske tilmeldingssystem.

Se eventuelt oversigt over Nationalt obligatoriske lægekurser på Lægeuddannelsen.dk.

 Retningslinjer for fysisk deltagelse på kurser

Koncern HR-Uddannelse og Udvikling følger de nationale retningslinjer, Region Sjællands retningslinjer for møder, kurser, uddannelse (opdatering til Covid-19 retningslinjer findes i D4 dokumentsamlingen), samt gældende regler på de enkelte kursussteder.

De gældende retningslinjer for det enkelte kursus bliver sendt til dig pr. mail forud for dit kursus.

Er du i tvivl om de gældende regler for smitte, isolationskrav, gyldigt Coronapas henviser vi til Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed.

Med venlig hilsen

Koncern HR-Uddannelse.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
15.12.15
Opdateret
03.06.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Koncern HR Uddannelse og Udvikling
Herlufsvænge 14B
4700 Næstved


21 32 04 64

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.