Søg
 

Uddannelsesforløb

Specialuddannelsen kræver ansættelse i en 2-årig uddannelsesstilling.

Anæstesisygeplejerske i aktion

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje er en 2-årig uddannelse. ​
Specialuddannelsen kræver ansættelse i en 2-årig uddannelsesstilling. Der kræves som minimum dansk autorisation og to års klinisk erfaring. Uddannelsesstillingerne bliver opslået to gange om året, og der er uddannelsesopstarter den 1.marts og 1.september. Søg jobbet her​
På specialuddannelsen bliver du uddannet til at varetage funktionsområdet indenfor anæstesiologisk sygepleje. I løbet af den 2-årige uddannelse gennemgår du 4 kliniske perioder, ligesom du får vejledning og supervision gennem hele den kliniske uddannelse.
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der handler om et sygeplejefagligt problem fra sygeplejerskens egen praksis. Der vil være en del hjemmearbejde under hele uddannelsesforløbet.
Den kliniske periode
Specialuddannelsen er inddelt i 4 kliniske perioder. Uddannelsen er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse, hvor sygeplejersken administrerer anæstesi med stigende kompleksitet.
Teorikursus
I specialuddannelsen afvikles et naturvidenskabeligt teorikursus bestående af seks ugekurser, der afholdes på Region Hovedstadens uddannelsesafdeling Gentofte. Dette kursus afsluttes med en skriftlig eksamen.
Sidst i specialuddannelsen vil der blive afholdt et humanistisk teorikursus.
Seks ugers uddannelse på andet sygehus
I uddannelsens sidste 12 måneder indgår seks ugers praktik på andet sygehus for at give bredde og variation i uddannelsen. En mere detaljeret beskrivelse af denne praktik findes i den nationale uddannelsesordning​.
Endvidere skal der i løbet af uddannelsens sidste 12 måneder afvikles 6 ugers ophold i et opvågningsafsnit.
De 6 ugers praktik kan eventuelt tilrettelægges som et udvekslingsophold i et andet nordisk land.
Sygdom og fravær
  • Ved fravær svarende til mere end 148 timer i uddannelsens kliniske del forlænges uddannelsen med den samlede fraværsperiode.
  • Ved fravær ud over 37 timer i en af de to 6 ugers praktikker i henholdsvis opvågningsenhed eller anden anæstesiologisk enhed forlænges den pågældende praktik med fraværets samlede længde i perioden.
  • Ved fravær svarende til mere end 20 timer af teoriforløbet vil der blive taget individuel stilling til forlængelse.
Afsluttende opgave
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, som bedømmes af en ekstern censor i samarbejde med opgavevejleder.
Opgaven er karaktergivende og registreres i afsluttende eksamensbevis.
Der ydes op til 5 timers vejledning i forbindelse med opgavens udarbejdelse, og der gives 3-5 studiedage til opgaveskrivning. Der må herudover påregnes en del ekstraarbejde.
Bevis og titel
Der udstedes et af Sundhedsstyrelsen godkendt bevis for tilfredsstillende gennemført specialuddannelse. Sygeplejersken kan herefter kalde sig specialuddannet sygeplejerske i anæstesiologisk sygepleje (anæstesisygeplejerske).

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
09.08.22
Link til denne side:
Andre sider under Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje
Læs bekendtgørelsen om special-uddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. ​

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.