Søg
 

Ansøgning

Ansøgere skal have dansk autorisation og minimum 2 års klinisk erfaring.
Vi ansætter, nye sygeplejersker til specialuddannelsen to gange årligt.

Anæstesisygeplejerske

 

Uddannelsesstillingerne bliver opslået to gange om året, og der er uddannelsesopstarter den 1. marts og 1. september, med ansøgningsfrist i henholdsvis november og maj. ​

 

I ansøgningen bliver der lagt vægt på, at ansøgere har:

  • minimum 2 års klinisk erfaring,
  • fagligt engagement i udvikling af sygeplejen,
  • personlige ressourcer til at gennemgå et til tider meget krævende uddannelsesforløb.

Anæstesisygeplejerskens funktions- og ansvarsområde

Der henvises til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse og cirkulære for uddannelsen:

Bekendtgørelsen om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (Lov nr. 395) Cirkulære om specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (Lov nr. 93)

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
01.12.11
Opdateret
06.06.22
Link til denne side:
Andre sider under Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje
Læs bekendtgørelsen om special-uddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. ​

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.