Søg
 

Struktur og indhold

Læs mere om uddannelsens opbygning og indhold.

Specialuddannelsen varer 2 år fordelt som følgende:

  • Introduktionsperioden på 6 måneder.
  • 1. uddannelsesdel på 9 måneder.
  • 2. uddannelsesdel på 9 måneder.
Uddannelsen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem teoretisk undervisning opbygget i moduler og praktik.
Undervisningen på teorimodulerne vil foregå som oplæg, forelæsninger. diskussioner og selvstudier. Kursisterne skal i perioderne mellem modulerne arbejde med sygeplejefaglige problemstillinger/opgaver, som udspringer af praksis. I den praktiske del af uddannelsen er kursisten tilknyttet en vejleder.

I introduktionsperioden lærer man specialet at kende og der afholdes 7 temadage i regionen.
I første uddannelsesafsnit er der teoretisk undervisning som afvikles i samarbejde med Region Hovedstaden. Teorimodulerne afvikles i Gentofte og er delt op i naturvidenskabelige og sygeplejefaglige moduler. Der er  i alt 210 timer som er fordelt over en 6 måneders periode. I slutningen af 1. og 2. del er der eksterne praktikker i alt 12 uger. Der afholdes desuden en række temadage lokalt i regionen.
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave med sygeplejefagligt fokus.

For at kunne påbegynde specialuddannelsen kræves:

  • ​Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og - metode på diplomniveau.
  • Dansk autorisation som sygeplejerske.
  • Mindst 2 års fuldtids erhvervserfaring som sygeplejerske eller tidsmæssigt tilsvarende. Heraf minimum 1½ år fra somatiske sygehusafdelinger.
Erfaringen som sygeplejerske kan erhverves på et intensiv afsnit forud for påbegyndelse af uddannelsen.

Formålet med specialuddannelsen i intensiv sygepleje er, at sygeplejersken udvider sin faglige viden, færdigheder og kompetencer med henblik på at varetage funktionsområdet for en specialuddannet sygeplejerske i intensiv sygepleje.

De faglige kompetencer indebærer, at intensivsygeplejersken besidder omfattende teoretisk viden og kliniske færdigheder. Intensivsygeplejersken skal være i stand til at yde sygepleje til intensive komplekse patienter, drage omsorg for pårørende og indgå i et tværprofessionelt samarbejde omkring observation og behandling af den intensive patient. Ligeledes skal intensivsygeplejersken på baggrund af sine faglige kompetencer medvirke til at skabe udvikling indenfor intensiv sygepleje.
​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.05.12
Opdateret
07.04.22
Link til denne side:
Andre sider under Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje
Læs bekendtgørelsen om special-uddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. ​​

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.