Søg
 

Læringsvideoer til vejledere og elever

Region Sjælland har fået lavet en række videoer, som kan bruges i forskellige vejledningssituationer. ​Du kan se videoerne nedenfor.

Skyggemetoden

     

Her finder du en video omhandlende Skyggemetoden, som social- og sundhedsassistent elever skal bruge i deres praktikperiode. 

Skyggemetoden     

I denne video fortæller chefkonsulent Rikke Gut om Skyggemetoden, som SSA elever skal bruge i deres tematiserede praktikperiode. Skyggemetoden er et enkelt kvalitetsudviklingsværktøj, som bruges til at sætte sig i patientens sted og se praksis for patientens synsvinkel.

I vidoen vil Rikke Gut blandt andet komme ind på:

 • Hvad skygning er?
 • Hvorfor skal du skygge?
 • Hvornår kan du skygge?
 • Hvordan du skygger?
 • Forberedelsen til din skygning
 • Eksempler og afrapportering af skygninger ​

"Den svære samtale" mellem vejledere og elev

     

Her finder du videoer om forskellige værktøjer til vejledningsteknikker, når det kommer til "den svære samtale" mellem vejleder og elev af Eva Ulstrup ​

Joharis Vindue 
I denne video fortæller specialkonsulent Eva Ulstrup om, hvordan du som vejleder kan kvalificere dit samarbejde og din vejledning med eleven ved brug af modellen: Joharis Vindue. Her vil hun illustrere og forklare om modellen samt hvordan man bevæger sig i modellen med konkrete eksempler. 

Der vil være stort fokus på, hvordan du som vejleder og elev kan bidrage til det "kendte område" så det forstørres og eleven får mest mulig støtte, til at kunne udvikle sig fagligt.     

Feedback
I denne video fortæller specialkonsulent Eva Ulstrup om, hvordan du som vejleder kan kvalificere feedback, du giver eleven i praktikken. Feedback er et vigtigt og effektivit værktøj du som vejleder, når du skal hjælpe elever med at lærer noget. Funktionen er at hjælpe eleven med at bevæge sig fra det sted han eller hun er til det sted han eller hun skal være. 

I videoen vil Eva Ulstrup blandt andet komme ind på: 
 • Feed up - hvor skal jeg hen?
 • Feedback - hvor er jeg?
 • Feed forward - hvad er næste skridt?​
I denne video fortæller specialkonsulent Eva Ulstrup om, hvordan du som vejleder kan støtte elevens motivation og tiltro til egne evner.

I videoen vil Eva Ulstrup blandt andet komme ind på: 
 • Begrebet self-efficacy - høj og lav
 • Hvad der påvirker self-efficacy​
Læringsfremmede involvering
I denne video fortæller udviklingskonsulent Susanne Sonderup Eriksen om, hvordan du som vejleder finder balancen i hvordan man involvere sig på en god måde skaber læring for eleven.

I videoen vil Susanne Sonderup Eriksen​ blandt andet komme ind på: 
 • Eva Hildebrands pendul
 • Covey's cirkeldiagram
 • Konfliktrappen​
I denne video Susanne Sonderup Eriksen om, hvorfor udviklings- eller fejlfindingskultur har betydning for læringsmiljøet og hvordan du som vejleder håndtere dette på den rigtige måde. 

I videoen vil 
Susanne Sonderup Eriksen​ blandt andet komme ind på: 
 • Lærings skabes indenfra og ud
 • Læring i praksis ved hjælp af reflektion
 • Rollemodel ​​

Studie Units - Endokonologisk afdeling 

     

Introduktionsvideoer til studieuniten på Endokonologisk Afdeling på Holbæk Sygehus. 

Styrk reflektionen
​I denne video fortæller specialkonsulent Eva Ulstrup om, hvordan du som vejleder kan understøtte elevens reflektion i praktikken. Her er det vigtigt, at du som vejleder rammesætter at den studerende får tid til at reflektere han eller hendes handlinger efter en opgave, før der startes på en ny opgave. 

I videoen vil Eva Ulstrup blandt andet komme ind på:

 • ​Reflektion ift. handlinger 
 • De tre H'er 
 • De tre positioner 
 • Reflektionscirklen​ ​

 Undervisningsdifferentiering
I denne video fortæller specialkonsulent Eva Ulstrup om, hvordan du som vejleder kan målrette din vejledning til de studerendes forskelligheder. Der findes forskellige måder, hvorpå du kan tage hensyn til nogle af de forskelle, dine elever har så du bedst muligt kan støtte ham eller hende.
I videoen vil Eva Ulstrup blandt andet komme ind på:

 • Undervisningsdifferentiering - udgangspunkt i to typer
  • ​Faglig viden og kompetencer
  • Læringsstile

Carls møde med sygehusvæsenets personale 

     

Her finer du en film udarbjdet på Holbæk Sygehus, som viser en typisk patients møde med et sygehus forskellige faggruper ved indlæggelse.

Carls møde med sygehusvæsenets personale video

I denne film følger vi patienten, en rigtig case, om Carl på 87 år som er blevet hentet af ambulancen og anbragt på Holbæk Sygehus. Carl er en typisk case på en patient, som man ofte ville kunne møde på et sygehus. 

Under filmen vil du se de mange faggrupper som Carl kommer i kontakt med under sit ophold på sygehuset samt eksempler på handlinger og samarbejde på tværs af faggrupperne.  ​ 

KROB-modellen

     

Her finder du en introduktion til KROB-modellen; Klinisk reflektion omkring beslutningstagen  

KROB-modellen video

KROB er et værktøj, ser støtter en refleksion, som kan kvalificere dine kliniske beslutninger i praksis. 

Oprettet
30.06.22
Opdateret
07.09.22
Link til denne side:

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.