Søg
 

Læringsspil

Region Sjælland har indkøbt en række forskellige lærringsspil, som findes på de eneklte sygehuse og i Psykiatrien. De følgende videoer introducere spillenes formål og regler​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Læringsvideoer er udviklet af Copenhagen Game Lab. Videoerne skal ses som supplement til de fysiske læringsspil der ligger ude på hospitalerne, og som bl.a. kan bruges til uddannelsesformål.​​​​​​​​​​​​​​​

Decision Point

     

Decision Point simulerer en vanskelig vagt på en hospitalsafdeling, hvor deltagerne bliver tvunget til at prioritere knappe ressourcer og vælge den mindst forkerte løsning med hensyn til patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet. Spillet fungerer som et "spejl" på kommunikations- og samarbejdskulturen blandt spillerne, hvilket giver en gensidig forståelse for hinandens perspektiver og opgaver.​ 

Se nedenstående film for ydereligere introduktion af spillet:

Decision Point

Spillets temaer

  • Adresserer emnerne patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet
  • Øver Crew Resource Management (CRM) og tværfagligt samarbejde
  • ​Træner beslutningstagen og prioritering under pres
Om spillet
Decision Point simulerer en meget vanskelig vagt på en hospitalsafdeling, hvor deltagerne løbende bliver tvunget til at prioritere knappe ressourcer og vælge den mindst forkerte løsning med hensyn til patientsikkerhed og den patientoplevede kvalitet. Spillet fungerer således som ”spejl” på kommunikations- og samarbejdskulturen blandt spillerne, hvilket giver en bedre forståelse for hinandens opgaver og faglige perspektiver. Afslutningsvis tager man en fælles opsamling, hvor der udveksles erfaringer og lægges planer for praktiske forbedringstiltag inden for det tværfaglige samarbejder og CRM.

 
Fagligt fundament
Spillet er udviklet i samarbejde med kvalitets- og udviklingsafdelingen på Hvidovre og Amager Hospital, samt eksperter inden for patientinddragelse.

 
Praktisk
Spillet er ideelt til temadage, kurser, undervisningsforløb o.l. Spillet er selvinstruerende, men skal rammesættes af en leder eller en underviser.

 
Deltagerantal: 3-6 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed: ca. 2 timer

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale​ik og skriv indhold her     

CareByFood

     

Læringsspillet CareByFood er designet til at give et overblik over de værktøjer, handlemuligheder og faglige problemstillinger der er i samarbejdet med småtspisende syge og ældre i sundhedsvæsenet. Spillet giver et fagligt fundament til det videre arbejde med ernæring, da man adresserer både myter og dårlige vaner, som man bør være opmærksom på i sit arbejde med syge og ældre.

Se nedenstående film for en yderligere introduktion af spillet.

CareByFood   ​

 Spillets temaer

  • Adresserer emnerne patientsikkerhed og patientoplevet kvalitet
  • Øver Crew Resource Management (CRM) og tværfagligt samarbejde
  • ​Træner beslutningstagen og prioritering under pres
Om spillet
Decision Point simulerer en meget vanskelig vagt på en hospitalsafdeling, hvor deltagerne løbende bliver tvunget til at prioritere knappe ressourcer og vælge den mindst forkerte løsning med hensyn til patientsikkerhed og den patientoplevede kvalitet. Spillet fungerer således som ”spejl” på kommunikations- og samarbejdskulturen blandt spillerne, hvilket giver en bedre forståelse for hinandens opgaver og faglige perspektiver. Afslutningsvis tager man en fælles opsamling, hvor der udveksles erfaringer og lægges planer for praktiske forbedringstiltag inden for det tværfaglige samarbejder og CRM.
 
Fagligt fundament
Spillet er udviklet i samarbejde med kvalitets- og udviklingsafdelingen på Hvidovre og Amager Hospital, samt eksperter inden for patientinddragelse.
 
Praktisk
Spillet er ideelt til temadage, kurser, undervisningsforløb o.l. Spillet er selvinstruerende, men skal rammesættes af en leder eller en underviser.

Deltagerantal: 3-6 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed: ca. 2 timer
Målgruppe: Sundhedsfagligt personale

Den sidste tid 

     

Den sidste tid fokuserer på de svære dilemmaer, som sundhedspersonalet står i, når borgere overgår til palliative forløb. Spillet engagerer deltagerne i fagrelevante diskussioner, når de sammen skal tage stilling til typiske dilemmaer i pleje og behandling af døende​. Spillets refleksioner giver anledning til at aftale praksisser fremadrettet, for at lette en ellers kompleks og svær faglig udfordring.

Se nedenstående film for en yderligere introduktion af spillet.​ 

Den sidste tid   

Om spillet

Den Sidste Tid er et brætspil, der fokuserer på de svære dilemmaer, som sundhedspersonalet står i, når borgere overgår til palliative forløb. Et godt forløb forudsætter et godt samarbejde mellem forskellige fagpersoner, den syge borger og de pårørende. I løbet af spillet skal deltagerne samarbejde om at give borgeren den bedst mulige afsked med livet. Spillet engagerer deltagerne i fagrelevante diskussioner, når de sammen skal tage stilling til typiske dilemmaer i pleje og behandling af døende. Dilemmaerne bevæger sig i krydsfeltet mellem kliniske og etiske spørgsmål, hvilket giver anledning til refleksion til egen praksik. Disse refleksioner giver anledning til at aftale praksisser fremadrettet, for at lette en ellers kompleks og svært faglig udfordring.

Fagligt fundament
Den Sidste Tid er udviklet i forbindelse med et hjemmedødsprojekt i Roskilde Kommune og er kommet til verden i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Sjællands Universitetshospital og Almen Praksis i Roskilde. Spillet er skabt ud fra et behov for at skabe et fælles fundament på tværs af fagligheder, når det kommer til palliative forløb.

Praktisk
Spillet er selvinstruerende og kan bruges af en intern eller ekstern konsulent på mono- og tværfaglige temadage, kurser, undervisningsforløb o.l.​

 

Deltagerantal: 3-6 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed: ca. 60 minutter

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale​

Flashpoint, reducer tvang i Psykiatrien

     
Spillet Flashpoint tager udgangspunkt i en række patientcases, der alle potentielt kan udvikle sig til konflikter, der nødvendiggør tvang. Spillet forløber over tre runder, og består af 30 psykiatriske arketyper/cases, som er skabt ud fra faktiske situationer, som medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark har oplevet. Deltagerne skal læse de symptomer der opstår, og derud fra vælge interventionerne. Målet med spillet er i sidste ende at forebygge så mange konflikter som muligt.

Se nedenstående film for en yderligere introduktion af spillet.

Flashpoint

Spillets temaer
  • Nedbringelse af tvang i psykiatrien
  • Forebyggelse og deeskalering af konflikter'
  • Menneskelige fejl og gode relationer
Om spillet
Flashpoint tager udgangspunkt i en række patientcases, der alle potentielt kan udvikle sig til konflikter, der nødvendiggør tvang.
Flashpoint forløber over tre runder, og består af 30 psykiatriske arketyper eller cases, som er skabt ud fra faktiske situationer, som medarbejdere i Psykiatrien i Region Syddanmark har oplevet. Arketyperne er ikke defineret ud fra deres diagnoser. Det handler om at læse de symptomer, der opstår og derud fra at vælge interventionerne. Diagnosen er blot antydet med forbogstavet i deres navn. Bent er fx bipolar og Dennis er depressiv — men det er ikke noget, der fremgår af kortet.
Spillepladen er inddelt i seks domæner: Personalet, Fysisk miljø, Uden for hospitalet, Patientfællesskab, Patientkarakteristika, Rammebetingelser. I hvert domæne opstår der i løbet af spillet en række potentielle konflikter med patienter.
Et centralt element i Flashpoint er kortene med menneskelige fejl og superkræfter. Kortene med de menneskelige fejl gør det sværere at hjælpe en patient og forebygge tvang, mens superkræfterne gør det nemmere. Ude i den virkelige verden spiller menneskelige fejl og superkræfter også en stor rolle, når personalet er i kontakt med patienterne — både negativt og positivt. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på både fejl og superkræfter.
I vinder spillet ved at forebygge så mange konflikter som muligt, men I forventes ikke at klare alle.

 
Fagligt fundament
 
Flashpoint er lavet på baggrund af den engelske model SAFEWARDS og bygget op omkring de TI INTERVENTIONER. Ideen opstod på et kursus i simulationstræning i deeskalering af konflikter: Kunne man lave et spil, der kunne sprede den gode dialog? 
Flashpoint er udviklet i samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark.
 

 
Spillet er ideelt til temadage, kurser, undervisningsforløb o.l. Spillet er selvinstruerende, men skal rammesættes af en leder eller en underviser.
 
Deltagerantal: 3-4 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed: 60-90 minutter
Målgruppe: Sundhedsfagligt personale
Deltagerantal: 3-4 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed: 60-90 minutter
Målgruppe: Sundhedsfagligt personale​

Kronisk sygdom og seksuel sundhed

     

Kroniske sygdomme og seksuel sundhed er et brætspil, hvor hver spiller får en rolle som enten læge, sygeplejerske eller fysioterapeut. Igennem spillet bliver man mødt af forskellige borgere som oplever seksuelle udfordringer som følge af deres kroniske sygdom. Hertil skal man ud fra sin rolle tage stilling til et behandlingsforløb, og hvad der er rigtigt at gøre i situationen.

Se nedenstående film for en yderligere introduktion af spillet.​

Kronisk sygdom og seksuel sundhed   

Om spillet
Spillet Kroniske sygdomme og seksuel sundhed er et brætspil, hvor hver spiller får en rolle indenfor sundhedssektoren som f.eks. læge, sygeplejere eller fysioterapeut. Gennem spillet bliver man mødt af forskellige borgere, der oplever seksuelle udfordringer som følge af en kronisk sygdom. Hertil skal man ud fra sin rolle, tage stilling til et behandlingsforløb, hvad man kan spørge ind til og hvad der er det rigtige at gøre i situationen.
Emnet seksualitet kan være tabubelagt for både borgere og ansatte i sundhedssektoren. Det er derfor vigtigt, at man som ansat har værktøjer til at håndtere de situationer, der kan opstå.
 
Fagligt fundament
Kroniske sygdomme og seksuel sundhed er et redskab til at styrke fagpersoners forståelse og håndtering af seksuel sundhed hos kronisk syge borgere. Det er yderst velegnet til tværsektorielle workshops, men kan også bruges monofagligt i uddannelsen af fagpersoner indenfor sundhedssektoren.
Spillet er udviklet i samarbejde mellem KOL kompetencer i Region Sjælland og Copenhagen Game Lab. Under udviklingen af spillet er det testet af målgrupperepræsentanter indenfor det sundhedsfaglige felt.
 
Praktisk
Spillet er selvinstruerende og kan bruges af en intern eller ekstern konsulent på mono- og tværfaglige temadage, kurser, undervisningsforløb o.l.
 
Deltagerantal: 3-6 deltagere. Der kan afvikles flere spil simultant.
Varighed: Ca. 60 minutter

Målgruppe: Sundhedsfagligt personale​​     ​ 

Oprettet
30.06.22
Opdateret
07.09.22
Link til denne side:

Ledige stillinger

Ledige stillinger

Se ledige stillinger hos Region Sjælland.