Søg
 

Visioner

Visionerne for fremtidens sygehusvæsen i Region Sjælland skal understøtte, at alle regionens sygehuse fortsat udvikler sig – og at det sygehusvæsen, vi planlægger i dag, indtænker de tendenser og muligheder, der tegner sig i morgen.

Region Sjællands vision for fremtidens sygehusvæsen består af syv 'pinde'. Herunder kan du læse mere om hver pind.

Du kan også læse om, hvordan regionen kom fra tanke til visioner, om forudsætninger og tendenser for fremtidens sygehusvæsen og sammenhæng og udvikling.

<23video src="//regionsjaelland.23video.com/12319104.ihtml/player.html?source=share&photo%5fid=12179484">

Fra tanke til vision

Da visionsprocessen blev sat i gang primo 2011, stod det klart, der skulle tænkes ud af boksen for at sikre, at fremtidens sygehuse indrettes efter fremtidens patienter, fremtidens medarbejdere, de teknologiske muligheder og de fremtidige krav.

Vi skaber Fremtidens Sygehus gennem sammenhæng og udvikling

Visionerne for fremtidens sygehusvæsen i Region Sjælland skal understøtte, at alle regionens sygehuse fortsat udvikler sig – og at det sygehusvæsen, vi planlægger i dag, indtænker de tendenser og muligheder, der tegner sig i morgen.

Forudsætninger og tendenser for fremtidens sygehusvæsen

Det sygehusvæsen, vi skal indrette i fremtiden, ligner ikke det, vi kender i dag. I de kommende år vil der ske store forandringer i behandlingsmulighederne, teknologien og inddragelsen af patienter og pårørende.

1. Vision: Vi sikrer sammenhæng i patientens forløb

Sammenhæng i patientens forløb sker gennem god planlægning, høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet i behandlingen. Og ved hele tiden at udvikle sig og implementere nye løsninger og teknologier.

2. Vision: Vi giver patienten indflydelse på egen behandling

Patienter, der inddrages, bliver aktive og engagerede deltagere i eget behandlingsforløb. Inddragelse af patienterne er med til at styrke kvaliteten i behandlingen. Sygehuset vægter derfor patient empowerment højt.

3. Vision: Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads

Når målet er helbredelse og gode behandlingsresultater, er medarbejderne i sygehusvæsenet i Region Sjælland helt centrale. Derfor er det afgørende, at vi fastholder og rekrutterer de bedste.

4. Vision: Vi satser på forskning, læring og innovation

Forandring er et grundvilkår for alle ansatte i sygehusvæsenet. Sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden – og hurtigt – både fagligt, teknologisk og organisatorisk.

5. Vision: Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt

Sygehuset er bygget og indrettet, så det hurtigt, nemt og billigt kan tilpasses de aktuelle krav og muligheder. Det gælder alle rumtyper og funktioner.

6. Vision: Sygehuset helbreder og skaber trivsel

Ved nyt sygehusbyggeri og ombygninger i Region Sjælland anvendes viden om, hvordan bygninger og arkitektur skaber den bedste helende fysiske ramme. Brugen af elementer som lys, lyd, farver, kunst og natur spiller ind.

7. Vision: Vi udnytter de teknologiske muligheder

Hvad vi tror, er umuligt i dag, kan vi i morgen. Mulighederne inden for it, behandlingsmetoder og logistik bevæger sig med lynets hast.

Visions for the Region Zealand health care system

The visions for the future health care system in Region Zealand will ensure that all hospitals within Region Zealand will continue to evolve and that today's health care system incorporates the tendencies and possibilities developing tomorrow.

Oprettet
05.03.13
Opdateret
05.07.18
Link til denne side: