Søg
 

1. Vision: Vi sikrer sammenhæng i patientens forløb

Sammenhæng i patientens forløb sker gennem god planlægning, høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet i behandlingen. Og ved hele tiden at udvikle sig og implementere nye løsninger og teknologier.

Patienten oplever i Region Sjælland et sygehusvæsen, som systematisk fokuserer på at skabe det bedste patientforløb. Det sker gennem god planlægning, høj faglighed, fleksibilitet og kvalitet i behandlingen. Og ved hele tiden at udvikle sig og implementere nye løsninger og teknologier. Rehabilitering og forebyggelse på sygehuset tager udgangspunkt i patientens generelle sundhed.

Sygehuset tager medansvar for patientens samlede forløb og er brobygger mellem de forskellige sundhedsaktører. Samarbejdet understøttes af it-systemer, der sikrer, at den rette information er tilgængelig for alle relevante aktører på alle tidspunkter.

De pårørende har en væsentlig rolle og er en vigtig ressource, både for patienten og for sygehuset. Derfor er sygehuset organiseret, så der er plads til de pårørende, og til at de kan indgå i konstruktivt samspil med personalet.

Det betyder

  • Den individuelle behandling tager udgangspunkt i standardiserede pleje- og behandlingsforløb
  • Sygehusets organisering og indretning er bygget op om patientforløb og hurtig diagnostik
  • Sygehuset arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse som en integreret del af patientforløbet
  • Sygehuset hjælper patienterne med at tage ansvar for deres egen behandling og deres generelle helbred
  • De pårørendes rolle styrkes ved at skabe plads til dem i behandlingsforløbet
  • It giver fagfolk, patienter og pårørende mulighed for at planlægge og følge patienten hele vejen gennem behandlingen på sygehuset og på tværs af sektorerne

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.06.12
Opdateret
10.12.19
Link til denne side: