Søg
 

4. Vision: Vi satser på forskning, læring og innovation

Forandring er et grundvilkår for alle ansatte i sygehusvæsenet. Sundhedsvæsenet udvikler sig hele tiden – og hurtigt – både fagligt, teknologisk og organisatorisk.

Forventningerne og kravene er store: Høj kvalitet og faglighed i behandlingen, smidige, optimale og sammenhængende patientforløb. Dertil kommer krav om årlige produktivitetsstigninger og fortsat knappe ressourcer. Forskning, læring, videndeling og innovation er nogle af de væsentligste nøgler til at matche udfordringerne.

Sygehuset er kendetegnet ved forskning på højt niveau. Forskningsresultater og ny viden deles og omsættes til gavn for patienterne i Region Sjælland. Sygehusene er samtidig den største arbejdsplads i regionen med ansvar for at uddanne over 3.500 studerende/elever om året. Det har derfor stor betydning, at der på sygehusene er fl eksible, stærke og imødekommende lærings-, forsknings- og innovationsmiljøer. Nøgleord for indretningen af fysiske faciliteter er rum, fleksibilitet og anvendelse af ny teknologi. Videndeling, netværksdannelse og tværfagligt samarbejde er et styrkeområde i Region Sjælland.

Det betyder

  • Forskning, læring og innovation foregår både i fælles enheder og ikke mindst ude på afdelingerne på de enkelte sygehuse
  • Der er tid og plads til de studerende og elever, som både er til stede, hvor patienterne er og i dedikerede miljøer
  • Sygehuset udvikler sig med global inspiration fra og i samarbejde med sygehuse og universiteter samt andre samarbejdspartnere – ikke mindst private aktører
  • Sygehusene har en stærk innovationskultur
  • Medarbejdernes gode ideer gribes, udvikles og afprøves

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.06.12
Opdateret
10.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00