Søg
 

2. Vision: Vi giver patienten indflydelse på egen behandling

Patienter, der inddrages, bliver aktive og engagerede deltagere i eget behandlingsforløb. Inddragelse af patienterne er med til at styrke kvaliteten i behandlingen. Sygehuset vægter derfor patient empowerment højt.

Sygehuset og patienten samarbejder om at give patienten viden om egen sygdom og behandling. Patienterne inddrages i væsentlige beslutninger og inviteres til at bidrage med egen viden og erfaringer. Det styrker patientforløbet og er med til at skabe bedre sammenhæng i den enkelte patients forløb.

Det betyder

  • Den lægelige vurdering sker på et videnskabeligt grundlag samtidig med at patientens behandlingsforløb tilpasses, så det matcher den enkelte patients situation og kompetencer. Patientens potentiale skal i stigende grad aktiveres
  • Patienter har let adgang til viden om deres sygdom og behandling. De patienter, der har overskud og interesse, kan tilegne sig viden og indgå som en kvalificeret ressource i eget patientforløb
  • Vi giver patienterne muligheder for aktivt at søge viden om sygdom og behandling, hvor der også er mulighed for selvbetjeningsløsninger som fx booking. Her er det også muligt at se egen journal, prøvesvar og medicinoverblik samt at søge særlig viden om sygdom og behandlingsformer
  • Patientens engagement og aktive medvirken skaber mulighed for individuelle og virtuelle behandlingsforløb, således at patientens liv og dagligdag i vid udstrækning kan opretholdes

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.06.12
Opdateret
10.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00