Søg
 

Vi skaber Fremtidens Sygehus gennem sammenhæng og udvikling

Visionerne for fremtidens sygehusvæsen i Region Sjælland skal understøtte, at alle regionens sygehuse fortsat udvikler sig – og at det sygehusvæsen, vi planlægger i dag, indtænker de tendenser og muligheder, der tegner sig i morgen.

Region Sjælland har vedtaget en ambitiøs sygehusplan, der gennemføres i årene frem mod 2020. Sygehusplanen fordeler opgaverne på seks sygehuse, der med forskellige faglige profiler skal fungere som ét samlet sygehus.

Danmarksmestre i sammenhængende patientforløb!

Region Sjællands sygehusvæsen er i 2020 kendetegnet ved, at vi er særligt gode til at skabe sammenhæng i patientforløb.
Det skal være vores særlige styrke!
Det skal vi være danmarksmestre i!
Og det kræver, at vi udvikler os de kommende år.

Vi har først og fremmest ansvaret for at skabe sammenhæng i patientforløbene på og mellem sygehusene, og vi har samtidig også et klart medansvar for at bygge bro til vores eksterne samarbejdspartnere, ikke mindst til kommunerne og praktiserende læger.

Med fokus på sammenhæng kan vi skabe gode patientforløb af høj kvalitet, og vi kan implementere vores sygehusplan, som tager hensyn til regionens geografi ske udfordringer. Med fokus på sammenhæng kan vi opnå høj patient- og medarbejdertilfredshed.

Udvikling

Vores sygehuse skal have fokus på udvikling – fagligt og organisatorisk. Vi skal udvikle os for at nå vores mange ambitiøse mål. Vi skal udvikle os for at kunne honorere patienternes krav og forventninger. Vi skal også udvikle os for at sikre, at årlige produktivitetskrav og fortsatte begrænsede ressourcer omsættes til gode og sunde løsninger til gavn for patienterne og alle de medarbejdere, der løser opgaverne.

Syv visioner

Sammenhæng og udvikling er rammen for visionerne frem mod 2020. Vi har formuleret syv visioner, der understøtter dette overordnede fokus:

  • Vi sikrer sammenhæng i patientens forløb
  • Vi giver patienten indflydelse på egen behandling
  • Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads
  • Vi satser på forskning, læring og innovation
  • Sygehuset er fleksibelt, effektivt og bæredygtigt
  • Sygehuset helbreder og skaber trivsel
  • Vi udnytter de teknologiske muligheder

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
20.06.12
Opdateret
10.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00