Søg
 

Fra tanke til vision

Da visionsprocessen blev sat i gang primo 2011, stod det klart, der skulle tænkes ud af boksen for at sikre, at fremtidens sygehuse indrettes efter fremtidens patienter, fremtidens medarbejdere, de teknologiske muligheder og de fremtidige krav.

Visionerne er resultatet af mange og meget forskelligartede initiativer, der har fyldt 2011. Der er hentet inspiration fra nær og fjern, fra ledere og medarbejdere, studerende og eksperter og fra sygehusbyggerier i ind- og udland. At udarbejde et sæt visioner for regionens samlede sygehusvæsen er en omfattende opgave. Visionsarbejdet blev derfor opdelt i faser.

Første fase

Første fase kaldtes screeningsfasen. Den løb henover foråret 2011. Seks arbejdsgrupper – med i alt mere end 50 deltagere – ledere og medarbejdere fra sygehusene, Psykiatrien og Regionshuset – blev bedt om at »tænke ud af boksen« inden for følgende hovedemner:

  • Regionens sygehuse 2020+; hvad er et sygehus?
  • Sygehusvirksomhed – den kliniske arbejdsplads 2020+
  • Sygehuset i bæredygtige rammer 2020+
  • Det (høj-)teknologiske sygehus 2020+
  • Sammenhængende logistik og infrastruktur 2020+
  • Kvalitets-, aktivitets- og økonomistyring 2020+

Fælles pejlemærker for sygehusbyggeri

Udover Region Sjællands visioner for fremtidens sygehusvæsen drøftes sygehusenes fremtid på flere andre fronter, for eksempel i Danske Regioner, hvor alle regioner i fællesskab arbejder med pejlemærker for de store sygehusbyggerier.

Anden fase

Anden fase kørte i efteråret og frem til årsskiftet 2011/2012. Her udarbejdede ledere og medarbejdere i tre nye arbejdsgrupper overordnede visioner for sygehusvæsenet inden for tre specifikke områder. Ved valget af emner blev der lagt vægt på at udpege områder, hvor regionen har særlige udfordringer, og som samtidig kan udvikles til at blive styrker:

  • Forskning, læring og innovation
  • Samspil og sammenhæng i sundhed
  • IT/telemedicin

Andre input

Sideløbende blev en bred vifte af initiativer sat i værk. Alle regionens medarbejdere har haft mulighed for at kontakte arbejdsgrupperne via regionens intranet. Der blev holdt inspirationsmøder med input fra trendsættende specialister og eksperter. Og der er på forskellig vis hentet inspiration og viden fra de øvrige regioner og nyere og innovative sygehuse verden over. Regionsrådet har holdt temamøde, hvor det overordnede tema var patienterne i fremtidens sygehusvæsen. Videre har også MED været inddraget undervejs.

I efteråret inviterede Region Sjælland fremtidens medarbejdere – der i dag er studerende – til at deltage i et »Fremtidspanel«. Her kunne de studerende bidrage med deres tanker, ideer, krav og forventninger til fremtidens sygehusvæsen. Fremtidspanelets bidrag er præsenteret i en særskilt pjece, men indgår også som baggrund for de overordnede visioner.

Hvad sker der nu?

Visionerne er udtryk for den kultur og den grundlæggende tankegang, som alle regionens sygehuse skal organiseres og drives efter. Visionerne skal nu konkretiseres og implementeres på regionens sygehuse. På Køge Sygehus blandt andet ved at bygge nyt, på andre sygehuse med udgangspunkt i det eksisterende.​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.06.12
Opdateret
10.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk