Søg
 

Forudsætninger og tendenser for fremtidens sygehusvæsen

Det sygehusvæsen, vi skal indrette i fremtiden, ligner ikke det, vi kender i dag. I de kommende år vil der ske store forandringer i behandlingsmulighederne, teknologien og inddragelsen af patienter og pårørende.

Patientkrav, kvalitet og effektivitet

Patienterne og de pårørende ved, hvad de vil, og hvad de forventer af sundhedsvæsenet – med kompetence, tilgængelighed, sammenhæng og individuelle tilbud som nøgleord.

Vi skal sætte endnu mere fokus på kvalitet og patientsikkerhed. Samtidig skal der sikres omkostningseffektive løsninger i byggeri og drift og optimal udnyttelse af sygehusenes kapacitet.

Helhedstænkning

Målet om sammenhæng i patientforløbet bliver styrende for indretning, organisering og arbejdstilrettelæggelse. Vi vil gå fra sygehuse, der i årtier har været organiseret efter de enkelte lægefaglige specialer, til et mere helhedstænkende sundhedsvæsen, styret af patienternes behov for diagnostik, behandling og pleje.

Flere ambulante patienter

I fremtiden vil flere patienter blive behandlet ambulant eller i eget hjem, i takt med at indlæggelsestiden falder. Vi vil samtidig se fl ere multisyge patienter med komplekse sygdomsbilleder. Sygehusets aktiviteter vil følge tre hovedspor:

  • Patienter med behov for intensiveret behandling fra ét eller flere specialer under indlæggelse
  • Ambulant behandling
  • Telemedicinske tilbud til patienter i eget hjem

Brobygning

Sygehusvæsenet vil i højere grad end i dag få en brobygger-rolle. Sygehusvæsenet skal sikre sammenhæng i patientforløbet, først og fremmest på sygehuset. Men sygehusvæsenet har også et medansvar i forhold til behandling i eget hjem og for at skabe sammenhæng i samarbejdet med psykiatrien, praktiserende læger, kommuner og privathospitaler.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
21.06.12
Opdateret
10.12.19
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00