Søg
 

Fælles principper for Akutafdelingerne

Otte fælles principper er udgangspunkt for den fortsatte udvikling af akutsygehusene.

Regionsrådet har som målsætning, at alle akutte patienter i Region Sjælland modtager behandling af samme høje kvalitet.

Der er derfor behov for fortsat udvikling af akutsygehusene med udgangspunkt i otte fælles principper med følgende overskrifter:

  • Den akutte diagnostik og behandling sker i akutafdelingen.
  • Akutafdelingen har ansvar for de akutte patientforløb.
  • Akutafdelingen har eget personale med akutkompetencer. 
  • Bemandingen i akutafdelingen afstemmes efter behovet.
  • Speciallægen har behandlingsansvaret (speciallægen i front).
  • Yngre læger uddannes systematisk i varetagelsen af akutte patienter.
  • Akutafdelingen har egne senge. 
  • Akutafdelingen anvender fælles akut-standarder.

De fælles principper har til formål at give en mere ensartet organisering, som kan gøre det nemmere at kommunikere, at iværksætte fælles tiltag og lære af hinanden på tværs af akutafdelingerne​ til gavn for alle akutsygehusene.

De fælles principper er en konkretisering af den fremtidige akut-struktur, som fremgår af ”Sygehusplan 2010”, herunder som pejlemærke for den ny organisering og for byggeriet af universitetssygehuset i Køge.

De otte principper skal følges, men tilpasninger kan ske under hensyntagen til særlige lokale forhold og specialeplanen. Nogle af principperne bliver allerede fulgt i dag, mens andre vil have en tidshorisont på adskillige år.

Læs mere

De otte principper er nærmere forklaret i følgende dokument:

Fælles principper for Region Sjællands akutafdelinger, aug. 2015 (pdf)​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
31.08.15
Opdateret
07.12.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk