Søg
 

Byggeprojekter i Region Sjælland

Som følge af Sygehusplan 2010 er der igangsat en række byggeprojekter i Region Sjælland.


Region Sjælland har modtaget støtte fra statens Kvalitetsfond til etablering af akuthus på Slagelse Sygehus, etablering af nyt psykiatrisygehus i Slagelse, samt etablering af et universitetshospital i Køge.
 
Herudover finansierer Region Sjælland selv ny- og ombygning af Slagelse Sygehus og modernisering af Nykøbing F. Sygehus.
 
Alle byggeprojekterne er en forudsætning for at Sygehusplan 2010 kan gennemføres.

Projekt Universitetshospital Køge

I 2026 står Region Sjællands nye universitetshospital i Køge færdigt. Hospitalet bliver regionens største hospital med regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Nykøbing F. Sygehus – Fase 2

Nykøbing F. Sygehus skal de kommende år udvides og ombygges i seks etaper.

Ny- og ombygning Slagelse Sygehus (Fase 2)

Slagelse Sygehus er nu et fuldt udbygget akutsygehus.

Modernisering af Nykøbing F. Sygehus (MANA - fase 1)

Nykøbing F. Sygehus har gennemgået en modernisering og udvidelse de senerne år frem mod at blive et fuldt udbygget akutsygehus.

GAPS - Psykiatrisygehus i Slagelse

Region Sjælland har bygget et nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Det nye psykiatribyggeri samler almenpsykiatrien og retspsykiatrien i Region Sjælland (herunder Sikringsafdelingen). Sygehuset er det største af sin art i nyere tid i Danmark.

Akuthus Slagelse Sygehus (NFA)

Region Sjælland indviede i 2013 Danmarks første kvalitetsfondsprojekt, etableringen af et nyt akuthus på Slagelse Sygehus.

Oprettet
05.03.13
Opdateret
04.03.16
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk