Søg
 

Politisk beslutning

Her findes de grundlæggende dokumenter, der ligger til grund for den politiske beslutning om Region Sjællands sygehusstruktur og Sygehusplan 2010.

Regionsrådet i Region Sjælland​​​​​

 

Endelig version af sygehusplanen (pdf)
Dette dokument indeholder en uddybet beskrivelse af de fire scenarier, der blev sendt i offentlig høring af Regionsrådet. Den vedtagne sygehusplan svarer til scenarie 2. 

Kort udgave af sygehusplanen  (pdf)
Dette dokument indeholder en kort beskrivelse af de fire scenarier, der blev sendt i offentlig høring af Regionsrådet. Den vedtagne sygehusplan svarer til scenarie 2. 

Forligsaftalen - Marts 2010 (pdf)
Den politiske aftale for sygehusene i Region Sjælland.

Grundlag for hovedsygehus i Region Sjælland (pdf)
Dette dokument indeholder perspektiver på selve grundlaget for et hovedsygehus i Region Sjælland.

Bilag (cowi) - December 2009 (pdf)
Dette dokument beskriver forudsætninger, metoder og resultater for beregningerne af den trafikale tilgængelighed i forhold til et nyt sygehus i Region Sjælland.

Hovedsygehus - December 2009 (pdf)
Dette dokument indeholder en analyse af tilgængeligheden til seks alternative placeringer af et fremtidigt hovedsygehus.

Nyt hovedsygehus - December 2009 (pdf)
Dette dokument indeholder en vurdering af lokaliseringsmuligheder ved fem sygehuse i Region Sjælland.

Møde i Regionsrådet i Region Sjælland (referat) - Marts 2010
Tirsdag den 16. marts 2010 kl. 16:00

Dette dokument giver et hurtigt overblik over stemmefordelingen i forbindelse med vedtagelse af Sygehusplan 2010.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
30.01.12
Opdateret
02.08.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsstrategisk Planlægning - Koncern Sundhed
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
Tlf. 57 87 52 00

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk