Søg
 

Information til sundhedsfaglige

Ved generelle lægefaglige spørgsmål kan der rettes henvendelse til

  • Overlæge: Esther Agnete Jensen
  • Daglig leder: Mie Christina Ploug Hansen

Find sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende tyk- og endetarmskræft her.

De foreløbige resultater af screeningen (Dansk Tarmkræftscreenings-database) kan ses her.

Dansk Cardiologisk Selskabs vejledning til risikovurdering af trombose og blødningsrisiko:

Peroral AntikoagulansbehandlingAtrieflimren og Atrieflagren

Koloskopi foregår på følgende enheder i Region Sjælland:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.04.14
Opdateret
27.07.22
Link til denne side:

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk