Søg
 

Information til sundhedsfaglige

Ved generelle lægefaglige spørgsmål kan der rettes henvendelse til

  • Overlæge Esther Agnete Jensen
  • Koordinator Anne Margrethe Nygaard Magnussen

Find sundhedsstyrelsens anbefaling vedrørende tyk- og endetarmskræft her.

Dansk Cardiologisk Selskabs vejledning til risikovurdering af trombose og blødningsrisiko:

Peroral AntikoagulansbehandlingAtrieflimren og Atrieflagren

Koloskopi foregår på følgende enheder:

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
25.04.14
Opdateret
01.07.20
Link til denne side: