Søg
 

Lokationsnumre/EDI

En afdeling som skal kunne sende og modtage elektronisk post/EDI, f. eks. henvisninger, laboratoriesvar mm. skal have et lokationsnummer.

Lokationsnumre vedrørende Region Sjællands sygehuse og Psykiatrien oprettes i SOR af regionens SOR kontaktpersoner.

Alle øvrige offentlige og private lokationsnumre oprettes af Sundhedsdatastyrelsen.

Lokationsnumre, som kan modtage elektroniske henvisninger og/eller elektroniske korrespondancer i Region Sjællands sygehuse finder du på Sundhed.dk 

Hvis en afdeling ikke er på listen, kan man ikke sende direkte til den! Dette kan skyldes, at afdelingen har fælles visitation med andre afdelinger med samme speciale. Steder med fællesvisitation fremgår også af listen.

Al henvendelse vedrørende lokationsnumre skal ske via Region Sjællands IT helpdesk på tlf. 56 51 55 55.
Vælg ’Kliniske programmer’ (tast 3 )

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
18.12.19
Link til denne side:
Andre sider under Sundhedsvæsenets Organisations Register