Søg
 

Kræftpakker

Kræftpakker er en måde at strukture undersøgelser og behandlinger på, så du som patient eller pårørende kender forløbet og ved hvilke undersøgelser og behandlinger, du skal igennem.

I Region Sjælland tilrettelægges udredning, behandling og kontrol af kræftpatienter i ​pakkeforløb efter nationale retningslinjer.
Et pakkeforløb omfatter hele forløbet fra begrundet mistanke om kræftsygdom over udredning og diagnose til behandling og efterbehandling.
Pakkeforløbene beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger, herunder fagligt begrundede forløbstider.
Pakkeforløbene beskriver også, hvor der undervejs i forløbet skal gives information til patienterne og de målepunkter, der skal gøre det muligt at monitorere om pakkeforløbene fungerer efter hensigten.
 

Flere informationer

Sundhedsstyrelsens hjemmeside om pakkeforløb for kræftLæs mere om kræft i Patienthåndbogen
 

Brystkræft

     

Udredning
Radiologisk Afdeling på Ringsted Sygehus.

 
Behandling
Brystkirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus.
Plastik- og Brystkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
 
Efterbehandling
Ikke alle patienter skal have efterbehandling. Efterbehandling kan være strålebehandling, kemoterapi eller antihormonbehandling eller en kombination heraf.
Kemoterapi og strålebehandling foregår på:
 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan.
 
Hvis du ikke har modtaget efterbehandling, foregår opfølgning på Brystkirurgisk Afdeling på Ringsted Sygehus. Hvis du har modtaget efterbehandling foregår opfølgning på den onkologiske afdeling, hvor du har modtaget efterbehandlingen.

Kræft i bugspytkirtlen

  Under opdatering

Hæmatologiske kræftsygdomme

Udredning
 
Behandling
Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor din primære behandling har fundet sted.

 

Kræft hos børn

     
 
Udredning
 
Indledende undersøgelser foregår på de lokale børneafdelinger:
 

Børne- og Ungeafdelingen på Holbæk Sygehus.
Børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Børne- og Ungdomsafdelingen på Nykøbing F. Sygehus.
Børne- og Ungeafdelingen på Slagelse Sygehus​​.

 
Ved begrundet mistanke om kræft henviser børneafdelingen til Rigshospitalet, hvor forløbet startes op.
   
Behandling
 
 
Opfølgning
 
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 
 
 

Kræft i ydre kvindelige kønsorganer

Udredning (filterfunktion)

Indledende undersøgelser kan foregå hos en praktiserende gynækologisk speciallæge eller på de lokale gynækologiske afdelinger:
 

Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 

Ved begrundet mistanke om kræft henviser afdelingen til Rigshospitalet, hvor forløbet startes op.  

Behandling
Rigshospitalet.

Efterbehandling
Ikke alle patienter skal have efterbehandling. Efterbehandling kan være strålebehandling eller kemoterapi, som foregår på Rigshospitalet eller Herlev Hospital   

 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning efter operation foregår på Rigshospitalet.  Opfølgning efter strålebehandling eller kemoterapi foregår primært på Rigshospitalet.
 

Kræft i hjernen

 

Udredning
Neurologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 

Behandling
Neuroonkologisk Afdeling, Rigshospitalet

Neurokirurgisk Afdeling, Odense Sygehus

De neurologiske afdelinger i Region Sjælland er involveret i hele forløbet.
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 

Kræft i livmoderen

Udredning
Indledende undersøgelser kan foregå hos en praktiserende gynækologisk speciallæge eller på de lokale gynækologiske afdelinger: 
 

Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Holbæk Sygehus.
Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 
Ved begrundet mistanke om kræft henviser afdelingen/ gynækologen til Sjællands Universitetshospital, Roskilde, hvor forløbet startes op.
 
Behandling

Operation foregår på Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) Sjællands Universitetshospital, Roskilde, i sjældne tilfælde på Odense Universitetshospital

 
Efterbehandling
Ikke alle patienter skal have efterbehandling. Efterbehandling kan være kemoterapi, som foregår på Sjællands Universitetssygehus, Roskilde.
 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 

Kræft i spiserør, mavesæk og mavemund

    

  Under opdatering    

Kræft i urinvejene

 
Udredning
 
Behandling
Behandlingen er afhængig af sygdommens udbredelse og sværhedsgrad. 
Lokal kirurgisk behandling i blæren (TUR-B) samt blæreskylninger foregår på Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved.

Kirurgisk fjernelse af hele blæren foregår på:
Rigshospitalet.

Kemoterapi foregår på:
Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Næstved.
Rigshospitalet eller Herlev Hospital.

Strålebehandling foregår på:
Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Næstved.
Kirurgisk fjernelse af nyre foregår på Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Ved visse former for kræft i nyrerne foregår behandlingen på Rigshospitalet og kemoterapi på Herlev Hospital.
 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 

Kræft i æggestokkene


Udredning (filterfunktion)
Indledende undersøgelser kan foregå hos praktiserende gynækologisk speciallæge eller på de lokale gynækologiske afdelinger: 

Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Holbæk Sygehus.
Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 
Ved begrundet mistanke om kræft henviser afdelingen/ gynækologen til Sjællands Universitetshospital, Roskilde, hvor forløbet startes op.
 

Behandling
Operation foregår på Odense Universitetshospital.

Eventuel for-og/eller efterbehandling med kemoterapi foregår Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Biopsi forud for dette foregår på Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 
Opfølgning           
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.

 

Livmoderhalskræft

     
Udredning (filterfunktion)
Indledende undersøgelser kan foregå hos praktiserende gynækologisk speciallæge eller på de lokale gynækologiske afdelinger:
 

Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Holbæk Sygehus.
Afdeling for Kvindesygdomme (gynækologi) på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

 

Ved begrundet mistanke om kræft henviser afdelingen til Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital, hvor forløbet opstartes.


Behandling
Operation foregår på Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.
Eventuel strålebehandling eller kemoterapi foregår på Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.
 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
Ved strålebehandling eller kemoterapi foregår opfølgning de første år på Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.
    
​​

Lungekræft

Udredning
Lungemedicinsk Ambulatorium på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Lungemedicinsk Afdeling på Næstved Sygehus.

Dele af undersøgelsesprogrammet kan evt. foregå på andre sygehuse i og uden for regionen – f.eks. visse typer af scanninger.
 

Behandling
Operation, alene eller i kombination med kemoterapi og/ eller strålebehandling, foregår på:
Rigshospitalet eller Odense Universitetshospital.

Medicinsk behandling foregår på:

Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Næstved og Roskilde.
 
Strålebehandling foregår på Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Næstved eller Odense Universitetshospital.
 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 
 

Modermærkekræft

     

Udredning, behandling og opfølgning
Hele forløbet foregår på:

Peniskræft

Udredning (filterfunktion)

Indledende undersøgelser foregår på:
Ved begrundet mistanke om kræft henviser afdelingen til Rigshospitalet, hvor forløbet startes op.
 

Behandling
Behandlingen er afhængig af sygdommens udbredelse og sværhedsgrad. 
Operation, kemoterapi og strålebehandling foregår på Rigshospitalet. 

Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.

  

Primær leverkræft

Udredning
Indledende undersøgelser foregår på:
 

Medicinsk afdeling er tovholder for eventuelt yderligere udredning og korrespondance med det multidisciplinære team på Rigshospitalet

 
Behandling
Operation og lokal radiofrekvensbehandling foregår på Rigshospitalet.

Lokal og systemisk kemoterapi foregår på Herlev Hospital

 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan.
 
Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 
Patienter med primær leverkræft og samtidig levercirrose tilknyttes Medicinsk Gastroenterologisk afdeling for optimering af leversygdom og forebyggelse af leversvigt.

   

Prostatakræft

     

Udredning
Indledende undersøgelser foregår på:

 
Behandling
Behandlingen er afhængig af sygdommens udbredelse og sværhedsgrad.
 
Er sygdommen lokaliseret til prostata, foregår operation på Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde og strålebehandling på Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Næstved.
 
Har sygdommen spredt sig til omgivelserne umiddelbart uden for prostata, foregår kemoterapi og strålebehandling på Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder på Sjællands Universitetshospital, Næstved.

Har sygdommen spredt sig til andre steder i kroppen (knogler, lymfeknuder etc.) foregår den antihormonelle behandling på:

Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Urologisk Afdeling på Næstved Sygehus.

Ved aktiv overvågning foregår det på:

Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Urologisk Afdeling på Næstved Sygehus.

Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.

  

Sarkomer i knogle og bløddele

Udredning (filterfunktion)

Indledende undersøgelser foregår på:

Ortopædkirurgisk Afdeling på Næstved Sygehus.

 
Ved begrundet mistanke om kræft henviser afdelingen til Rigshospitalet, hvor forløbet startes op.

Behandling

Rigshospitalet eller Århus Universitetshospital

Strålebehandling eller kemoterapi foregår på Herlev Hospital.

 
Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 

Testikelkræft

     

Udredning

Indledende undersøgelser foregår på:
Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Urologisk Afdeling på Næstved Sygehus. 

Behandling
Behandlingen er afhængig af sygdommens udbredelse og sværhedsgrad. 

Kirurgisk fjernelse af testiklen og vævsprøveudtagning foregår på:
Urologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
Urologisk Afdeling på Næstved Sygehus. 

Eventuel supplerende kemoterapi foregår på:
Rigshospitalet

Opfølgning
Før afslutning af behandling får du en samtale med personalet om dine behov, og du får en personlig opfølgningsplan. Opfølgning foregår sædvanligvis på den afdeling, hvor du primært er blevet behandlet.
 

Kræft i øjne og orbita

Udredning, behandling og opfølgning
Hele forløbet foregår på Rigshospitalet.

Hoved- og halskræft

    Under opdatering

Kræft i tyk- og endetarm

    Under opdatering

Kræft i galdegangene

    Under opdatering

Oprettet
20.11.17
Opdateret
10.01.20
Link til denne side:

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.