Søg
 

Lægemiddelenheden

Lægemiddelenheden bidrager til hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler i Region Sjælland til gavn for borgerne og samfundet.

Overordnet følger Lægemiddelenheden udviklingen på lægemiddelområdet løbende og iværksætter initiativer på baggrund af den udskrevne medicin og de relaterede udgifter.

Formål

Formålet med indsatsen på lægemiddelområdet er at fremme rationel lægemiddelbehandling til gavn for regionens borgere, samt at sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne på lægemiddelområdet.

Medarbejdere

Lægemiddelenheden er en del af virksomhedsområdet ”Det Nære Sundhedsvæsen” og er placeret i Regionshuset i Sorø. Lægemiddelenheden består af tre regionale lægemiddelkonsulenter, to lægefaglige konsulenter og en administrativ medarbejder.

Arbejdsområder

 • Følge lægemiddelforbruget
  Følge udviklingen i lægemiddelforbruget i primærsektoren med henblik på at fremme rationel farmakoterapi, støtte den politiske beslutningsproces og målrette regionens indsats på medicinområdet. 
 • Medicinindsatsen
  En målrettet indsats for rationel lægemiddelbehandling. Indsatsen omfatter: Fælles anbefalinger for behandling med medicin, statistisk feedback til den enkelte læge med information om målopfyldelse og besparelsespotentiale samt mulighed for dialog.
 • Anbefalinger
  Anbefalinger for valg af lægemidler i primærsektoren er samlet på www.basislisten.dk, der er et webbaseret støtteværktøj primært rettet mod læger i almen praksis. Basislisten indeholder lægemiddelanbefalinger og forslag til førstevalg for de mest almindelige sygdomsområder. 
 • Tilbud til klynger
  Lægemiddelenheden tilbyder klynger af praktiserende læger at levere data og at facilitere arbejdet med data.
 • Medicingennemgang
  Almen praksis tilbydes hjælp til medicingennemgang af udvalgte patienters medicin. Der er særlig fokus på patienter i samtidig behandling med 6 eller flere lægemidler (polyfarmacipatienter). Regionens læger modtager løbende feedback om denne patientgruppe.
 • Undervisning
  Lægemiddelenheden deltager i undervisningstilbud målrettet de sundhedsfaglige med særligt fokus på lægemiddelforbrug og rationel lægemiddelbehandling.
 • Materiale
  Der udarbejdes løbende nyt materiale i form af vejledninger, oversigter mm, fx ”Infektioner i almen praksis”, ”Seponeringslisten” og ” Oversigt over inhalationssystemer til astma og KOL”. Materialet er tænkt som understøttende værktøjer til brug i praksis og kan findes på Basislisten under de relevante indikationsområder. 
 • Virksomhedsområde
  Som en del af ”Det Nære Sundhedsvæsen” understøtter Lægemiddelenheden Regionens ledelse og virksomhedsområder ved lægemiddelrelaterede spørgsmål, opgaver og initiativer. Herudover er Lægemiddelenheden høringspart ved lægemiddelrelaterede høringer.
 • Samarbejde på tværs
  Lægemiddelenheden samarbejder bredt med de øvrige regioner, IRF i Sundhedsstyrelsen m.fl. med henblik på at fremme rationel ​lægemiddelbehandling.

Lægemiddelenheden modtager meget gerne ris og ros og gode idéer til indsatser, støttemateriale, undervisningstilbud mm. Kontakt: lmenheden@regionsjaelland.dk

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
07.11.19
Link til denne side:

Lægemiddelkomitéen

Den Regionale Lægemiddelkomité skaber sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

 

Er vores sygehuse ok?

Se kvaliteten i Region Sjælland på udvalgte områder.