Søg
 

Lægemiddelenheden

Lægemiddelenheden bidrager til hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler i Region Sjælland til gavn for borgerne og samfundet

Formål
Formålet med indsatsen på lægemiddelområdet er at fremme rationel lægemiddelbehandling i primærsektoren og på tværs af sektorerne til gavn for regionens borgere, samt at sikre effektiv udnyttelse af ressourcerne på lægemiddelområdet.

Lægemiddelenheden modtager meget gerne henvendelser ved interesse for nogle af nedenstående tilbud og gode idéer til indsatser, støttemateriale, undervisningstilbud mm.
Kontakt: lmenheden@regionsjaelland.dk
 
Målrettet indsats til almen praksis
Indsatsen omfatter: 
 • Basislisten.dk
  basislisten.dk findes forslag til førstevalg af lægemidler for de mest almindelige sygdomsområder i primærsektoren.
 • Tilbud til klynger
  Lægemiddelenheden bidrager til kvalitetsudvikling ift. lægemiddelordinationer ved at levere data og facilitere arbejdet med data i netværk/klynger af praktiserende læger. For yderligere information om klyngearbejdet se KAP-S.dk.
 • Tilbud til individuelle
  Derudover tilbyder Lægemiddelenheden almen praksis individuel sparring og rådgivning om deres ordinationsmønstre indenfor udvalgte lægemiddelområder, håndtering af afhængighedsskabende medicin, opgaveglidning vedrørende medicin samt tilbud til nynedsatte læger.
  Lægemiddelenheden tilbyder også almen praksis hjælp til medicingennemgang af udvalgte patienters medicin fx polyfarmacipatienter. 
 • Undervisning
  Lægemiddelenheden deltager i undervisningstilbud målrettet de sundhedsfaglige med særligt fokus på lægemiddelforbrug og rationel lægemiddelbehandling.
Udarbejder materiale til borgere og sundhedsprofessionelle regionalt og tværregionalt
Lægemiddelenheden udarbejder løbende nyt materiale til borgere og sundhedsprofessionelle i form af faktaark, informationspostkort, vejledninger, oversigter mm, fx ”Antibiotika – kun når det er nødvendigt” og ”Infektioner i almen praksis”. Derudover udarbejder Lægemiddelenheden også materialer i samarbejde med de andre regionerne såsom ”Seponeringslisten”, ”Smerteguiden” og ”Oversigt over inhalationssystemer til astma og KOL”. Yderligere materialer kan findes her.

Administration og sagsbehandling
Som en del af ”Det Nære Sundhedsvæsen” understøtter Lægemiddelenheden Regionens ledelse og virksomhedsområder ved lægemiddelrelaterede spørgsmål, opgaver og initiativer. Lægemiddelenheden har herudover administrative opgaver såsom høringssvar samt sagsbehandling og revision af Positivlisten. Positivlisten har til formål at oplyse alment praktiserende læger og vagtlæger i Region Sjælland om, hvilke lægemidler, de kan rekvirere på regionens regning. Positivlisten kan findes her.

Samarbejder på tværs
Lægemiddelenheden samarbejder bredt med de øvrige regioner, KAP-S i regionen, IRF i Sundhedsstyrelsen m.fl. med henblik på at fremme rationel lægemiddelbehandling.
 
Medarbejdere
Lægemiddelenheden er en del af virksomhedsområdet ”Det Nære Sundhedsvæsen” og er placeret i Regionshuset i Sorø. Lægemiddelenheden består af tre regionale lægemiddelkonsulenter, to lægefaglige konsulenter og en administrativ medarbejder.
 
Regionale lægemiddelkonsulenter

Teamkoordinator og farmaceut Mie Riise
Ansat som Regional Lægemiddelkonsulent
mieri@regionsjaelland.dk
Telefon: 25 32 00 23

Farmaceut Tina Thinglev
Ansat som Regional Lægemiddelkonsulent
tithi@regionsjaelland.dk
Telefon: 93 57 00 49

Farmaceut Aysegül Sekeroglu
Ansat som Regional Lægemiddelkonsulent
ayss@regionsjaelland.dk
Telefon: 24 41 05 18

E-farmaceut Tina Palmkvist Dahl
Ansat som Regional Lægemiddelkonsulent
Telefon: 93 57 00 49

Administrativ medarbejder
Gunhild Krogager Carlsson
gkc@regionsjaelland.dk
Telefon: 24 41 05 79​

Lægefaglige konsulenter

Praktiserende læge Gitte Krogh Madsen
Ansat som Regional Lægemiddelkonsulent på deltid
gitte.madsen@dadlnet.dk
Telefon: 88 33 49 50

Praktiserende læge Helga Lind Nielsen
Ansat som Regional Lægemiddelkonsulent på deltid
helgaln@dadlnet.dk
Telefon: 57 61 07 10

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
11.10.21
Link til denne side:

Lægemiddelkomitéen

Den Regionale Lægemiddelkomité skaber sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk