Søg
 

Den Regionale Lægemiddelkomité

Lægemiddelkomiteen (LMK) arbejder for at sikre rationel lægemiddelbehandling. En del af LMKS arbejder handler desuden om at orientere regionens sygehusledelser om beslutninger i Medicinrådet.

Den regionale Lægemiddelkomite i Region Sjælland (LMK) arbejder for at sikre rationel lægemiddelbehandling på sygehusene, i Psykiatrien, overgangene mellem primær- og sekundærsektor og i almen praksis.

Læs mere om Den regionale Lægemiddelkomite​

LMK har også ansvaret for at orientere regionens sygehusledelser om beslutninger i Medicinrådet.

Læs mere om Medicinrådet HER. 

Den regionale Lægemiddelkomite er i Region Sjælland ansvarlig for at implementere beslutninger fra Medicinrådet og følge op på, om Medicinrådets anbefalinger bliver efterlevet.

Vederlagsfri udlevering af medicin

Regionerne har besluttet, at medicin kan udleveres vederlagsfrit i enkelte tilfælde, hvor patienten ikke er indlagt, men er i fortsat sygehusbehandling.

Medicin, der er omfattet af denne ordning, er opført på en særlig liste. Med listen tilstræbes en ensartet praksis på landets sygehuse.​​​​​​​​​​​​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
07.01.12
Opdateret
07.05.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Den regionale Lægemiddelkomite, Region Sjælland
Sekretariat
Sygehusapoteket
Jernbanegade 3B, 2.sal
4000 Roskilde
Tlf. 24982512

Lægemiddelkomitéen

Den Regionale Lægemiddelkomité skaber sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk