Søg
 

Rationel Lægemiddelbehandling

I Region Sjælland arbejdes der for, at sikre at patienterne får den bedst mulige lægemiddelbehandling, til den billigst mulige pris. Dette arbejdes der målrettet med i Lægemiddelenheden og i Den Regionale Lægemiddelkomité. 

Den Regionale Lægemiddelkomité

Lægemiddelkomiteen (LMK) arbejder for at sikre rationel lægemiddelbehandling. En del af LMKS arbejder handler desuden om at orientere regionens sygehusledelser om beslutninger i Medicinrådet.

Lægemiddelenheden

Lægemiddelenheden bidrager til hensigtsmæssig anvendelse af lægemidler i Region Sjælland til gavn for borgerne og samfundet.

Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed bidrager til, at patienter og sundhedspersonale anvender de lægemidler, der gavner patienter og samfund mest muligt.

Oprettet
07.01.12
Opdateret
21.03.17
Link til denne side: