Søg
 

Klinisk Farmakologisk Enhed

Klinisk Farmakologisk Enhed bidrager til, at patienter og sundhedspersonale anvender de lægemidler, der gavner patienter og samfund mest muligt.

Klinisk Farmakologisk Enhed yder service til sundhedsprofessionelle og administratorer i alle dele af sundhedsvæsnet i Region Sjælland, inkl. private praksis. Enheden har base på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Omdrejningspunktet for enhedens arbejde er rationel farmakoterapi, der handler om at vælge de lægemidler, der giver den bedste effekt og de færreste og mindst alvorlige bivirkninger, uden at de er unødvendigt dyre.

Klinisk farmakologi er et lægeligt speciale, der omhandler alle aspekter af lægemiddelbehandling, fra behandling af den enkelte patient til brug af lægemidler i samfundet som helhed. Vi assistere med faglig viden og evidens på lægemiddelområdet. Klinisk Farmakologi varetager også forskning og undervisning af mange forskellige faggrupper.

I Region Sjælland omsættes der lægemidler for godt 3,0 mia. kr. om året. Heraf bruges knapt 1,2 mia. på regionens sygehuse (tal for 2021).

Funktioner

Afdelingens funktioner er rettet mod sundhedsprofessionelle. Er du patient eller pårørende, skal du kontakte behandlende læge, som så kan kontakte os ved behov.

•    Bivirkningsmanageren indberetter bivirkninger til sundhedsstyrelsen, for de klinisk arbejdende sygehuslæger i regionen.

•    Psykiatriens Medicininformation rådgiver primært læger i psykiatrien vedrørende behandlingen med psykofarmaka.

•    MedicinInformationen rådgiver alt sundhedspersonale både på regionens sygehuse og i primær sektoren. MedicinInformationen besvarer patientrelaterede spørgsmål om alle aspekter af lægemiddelbehandling. ​

Ph.d-projekter

Data Mining and Machine Learning in Pharmacovigilance: Finding Adverse Drug Reactions in Electronic Patient Files 

(Afsluttet april 2022)

I dette projekt søger vi at forstå polyfarmaci i virkelige patienter, ved hjælp af ”big clinical data” og bruge denne viden til beslutningsstøtte i den kliniske hverdag med udgangspunkt i den enkelte patient; dels ved at validere en text mining-pipeline, der trækker strukturerede data ud af ustruktureret fritekst i patientjournaler, dels ved at kombinere disse fritekstdata med blodprøvesvar og medicineringsdata for at karakterisere patientprofiler, der afviger fra gennemsnitspatienten.

ESTRA - Efficacy and Safety in Standard Drug Treatment of Rheumatoid Arthritis

Dette projektet er en netværksmetaanalyse, der skal belyse effekt og bivirkninger ved diverse farmakologiske metoder til behandling af leddegigt.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.08.13
Opdateret
06.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Klinisk Farmakologisk Enhed
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Munkesøvej 18
4000 Roskilde
Tlf. 47 32 32 43
 

 Telefonnumre for Sundhedsprofessionelle

 

 

Telefon: 47 32 32 43

 

 

 

Åben hverdage kl. 9-15

 

 

 

 
 
Telefon: 47 32 32 42

 

 

 

Åben hverdage kl. 9-15

 

 

 

 
 
Telefon: 47 32 89 33

 

 

 

Åben hverdage kl. 9-15

 

Lægemiddelkomitéen

Den Regionale Lægemiddelkomité skaber sammenhæng og sikkerhed i den medicinske behandling til gavn for patienter og samfund.

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk