Søg
 

Kvalitet i akutberedskabet

Akutberedskabet - det præhospitale område - er underlagt kravene i den Danske Kvalitetsmodel. I 2012 blev Region Sjælland akkrediteret.

​Akutberedskabet - det præhospitale område - handler om den hjælp, der gives før patienten når frem til sygehuset.

Der er udviklet en særlig version af Den Danske Kvalitetsmodel for det præ​hospitale område, der omfatter 41 standarder.

I 2012 blev det præhospitale område i Region Sjælland akkrediteret. Besøget fandt sted i uge 45, 5.-9. november, hvor også ambulanceoperatørerne Falck og Roskilde Brandvæsen fik besøg.

Status: Akkrediteret for perioden 09.11.2012 til 04.01.2016

Find akkrediteringsrapport på ikas.dk

Læs pressemeddelelse om akkrediteringsbesøget i uge 45, 2012


Kvalitet i Region Sjælland

Vi vil alle have den bedste kvalitet i sundhedsvæsenet. Det gælder både patienter og pårørende. Og det gælder naturligvis for det personale, der arbejder i sundhedsvæsenet til daglig.

I Region Sjælland er vores tilgang derfor, at alle vinder på god kvalitet.

På det præhospitale område arbejder vi målrettet med kvalitet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
12.11.12
Opdateret
25.02.20
Link til denne side:
Andre sider under Kvalitet