Søg
 

Sundhedsprofil 2010

Region Sjællands første "Hvordan har du det?" spørgeskemaundersøgelse blev lavet i 2010. Resultaterne er samlet i rapporten Sundhedsprofil 2010 med detaljeret information om sundhed, sygelighed og sundhedsadfærd i Region Sjælland.

Spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det? 2010" blev gennemført i perioden fra februar til april 2010. I Region Sjælland blev der i alt udsendt 34.000 spørgeskemaer. I hver af de 17 kommuner i regionen, blev der således udsendt 2.000 spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte borgere i alderen fra 16 år og opefter.

Der blev udsendt to forskellige versioner af spørgeskemaet; et til borgere på mellem 16 og 34 år, og et til borgere på 35 år eller derover. Her kan du se de spørgsmål der blev stillet til borgerne i Region Sjælland:

 

Ud af de 34.000 borgere i Region Sjælland, som fik tilsendt et spørgeskema, returnerede 55 procent, svarende til 18.712 personer,  et udfyldt spørgeskema.

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen er samlet i rapporten "Sundhedsprofil 2010", som du kan finde link til i kolonnen til højre.  Som supplement til hovedrapporten, blev der yderligere udarbejdet 18 mini-sundhedsprofiler; en pixi-udgave af sundhedsprofilen for hele Region Sjælland, samt en sundhedsprofil for hver af de 17 komminer i regionen. Mini-sundhedsprofilerne beskriver bl.a. livskvalitet og  helbred, sundhedsadfærd, motivation for ændring af sundhedsadfærd, kronisk sygdom og besøg hos egen læge, og viser resultater fordelt    på køn, fire aldersgrupper og fire uddannelseskategorier. 

Pixi-udgaven af Sundhedsprofilen 2010 for  hele Region Sjælland kan hentes via linket i højre kolonne, mens sundhedsprofilerne for de enkelte kommuner kan hentes fra listen herunder.

Oprettet
11.01.12
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52

Læs rapport Sundhedsprofil 2010

 

 

 
Her får du hele rapporten Sundhedsprofilen 2010 i sin fulde længde.

  

 

Læs Pixi-udgave Sundhedsprofil 2010

 

 

Pixi-udgaven giver et kort indblik i de udfordringer og muligheder, der er i Region Sjælland, hvad angår borgernes sundhedstilstand.