Søg
 

Kostvaner

14 procent af borgerne i Region Sjælland har generelt meget usunde kostvaner, mens der er 20 procent med generelt sunde kostvaner.

Sundhedsprofilens afsnit om kostvaner beskriver borgere, som ud fra en kostscore har sunde eller usunde kostvaner. Dette suppleres med borgernes forbrug af sodavand, slik, snacks og fed fastfood samt holdning til køb af usunde fødevarer. Afsnittet berører også vurdering af egne kostvaner, råd fra egen læge samt ønske om ændring af vaner. Sundhedsprofilen indeholder også beskrivelser af sammenhænge mellem sunde kostvaner og mål for sundhedsadfærd og trivsel.  Du kan læse mere om dette på ipaper i Sundhedsprofilen:

Sundhedsprofilen - kapitel 4.2 

Her følger uddrag fra Sundhedsprofilen om borgere med sunde og usunde kostvaner

Usunde kostvaner er en medvirkende faktor ved udvikling af overvægt og en række livsstilssygdomme.  Hvert år er 2.000 dødsfald, svarende til 4 procent, relateret til indtag af for meget mættet fedt. Et tilsvarende forhøjet antal dødsfald findes for et lavt indtag af frugt og grønt.  Mænd, der enten dør på grund af for meget mættet fedt eller for lidt frugt og grønt, mister ca. 11 års levetid, mens antallet for kvinder er ni år.

I Sundhedsprofilen anvendes en kostscore , der for de 30-60-årige, har vist, at der er en sammenhæng med indtagelse af en sund kost i forhold til forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Kostscoren inddeler kosten i tre kategorier:

  • Sund kost – mad med et højt indhold af frugt, grønt og fisk samt lavt indhold af mættet fedt i kosten.
  • Middelsund kost – middelhøjt indhold af frugt, grønt og fisk samt mættet fedt i kosten.
  • Usund kost – lavt indhold af frugt, grønt, fisk og højt indhold af mættet fedt.Helt overordnet ses det, at 14 procent af borgerne i Region Sjælland har generelt meget usunde kostvaner, mens der er 20 procent med generelt sunde kostvaner.

  • Andelen af mænd, der spiser meget usundt, er næsten dobbelt så høj som blandt kvinder, nemlig 18 procent blandt mænd mod 10 procent blandt kvinder. Tilsvarende er andelen, der spiser sundt, højere hos kvinder end hos mænd.
  • At have usunde kostvaner er mindst udbredt i alderen 35 til 54 år og ses hyppigere hos både de yngre og i alderen 65+ år. Blandt de 45-54-årige ses hyppigst sunde kostvaner. Blandt borgere på 80 år og derover er andelen lavest og udgør 9 procent.
  • Inden for kategorien meget usunde kostvaner findes den højeste andel blandt borgere med grundskole alene, hvor andelen er mere end fire gange så høj som blandt borgere med lang videregående uddannelse.  Når det gælder kategorien sunde kostvaner, findes den højeste andel blandt borgere med lang videregående uddannelse, nemlig 30 procent, mens andelen med grundskole alene udgør det halve, nemlig 15 procent. Både for kategorien meget usunde og sunde kostvaner gælder, at der ses en social gradient.
  • Den laveste andel af borgere, der spiser meget usundt, findes blandt borgere i beskæftigelse. Den højeste andel findes blandt øvrige ikke-erhvervsaktive og førtidspensionister, hvor andelen er det dobbelte af, hvad den er blandt beskæftigede. Den højeste andel af borgere, der generelt spiser sundt, findes blandt beskæftigede og arbejdsløse, hvor andelen udgør 21 procent. Den laveste andel findes blandt øvrige ikke-erhvervsaktive, hvor andelen udgør 12 procent.
  • Blandt borgere, der ikke lever sammen med en partner, er der en højere andel, der generelt spiser usundt end blandt de samlevende. Tilsvarende er andelen, der generelt spiser sundt højere blandt samlevende.
  • Blandt borgere med dansk baggrund er andelen, der generelt spiser usundt, næsten fire gange så høj som blandt borgere med anden vestlig og ikke-vestlig baggrund. I forhold til generelt sunde kostvaner findes den højeste andel blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, 32 procent, og den laveste andel ses blandt borgere med dansk baggrund på 19 procent.

 

Kommunevariation

Den laveste andel af borgere med generelt usunde kostvaner findes i Roskilde og Greve Kommuner med henholdsvis 10 og 11 procent. Resultaterne for Roskilde og Greve er signifikant lavere end regionsgennemsnittet på 14 procent. Resultatet er fortsat signifikant, når der er justeret for køn og alder.

Den højeste andel med usunde kostvaner findes i Lolland Kommune med 18 procent. Både Lolland og Faxe Kommuner ligger signifikant højere end regionsgennemsnittet. Begge resultater er fortsat signifikant højere end regionsgennemsnittet, når der justeres for køn og alder. Der ses en tendens til social gradient inden for kommunesocialgrupperne.

Udvikling

Andelen af borgere med usunde kostvaner i Region Sjælland i 2013 er uændret i forhold til 2010. Der er ingen signifikante ændringer fra 2010 til 2013 i forhold til andelen, der generelt spiser usundt i de enkelte kommuner.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Sundhedsadfærd
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk