Søg
 

Bevægelse

73 procent af borgerne i Region Sjælland dyrker lettere motion eller stillesiddende aktivitet i fritiden. 28 procent sidder stille i mere end 10 timer om dagen.

Sundhedsprofilens afsnit om bevægelse beskriver borgere, som karakteriserer deres motionsvaner som lettere aktiviteter eller stillesiddende, samt borgere, der er stillesiddende mere end 10 timer om dagen. Afsnittet berører også råd fra egen læge, samt ønske om ændring af vaner. Sundhedsprofilen indeholder også beskrivelser af sammenhænge mellem grad af fysisk aktivitet og mål for sundhedsadfærd og trivsel.  Du kan læse mere om dette på ipaper i Sundhedsprofilen:

Sundhedsprofilen - kapitel 4.1  

Her følger uddrag fra Sundhedsprofilen om borgere der dyrker lettere motion eller er stillesiddende i fritiden

Der er betydelige gevinster ved, at de fysisk inaktive bliver aktive . Det er anslået, at 7 til 8 procent af alle dødsfald er relateret til fysisk inaktivitet. Der er i dag evidens for, at fysisk træning ved en lang række sygdomme og lidelser er lige så effektive - og i særlige situationer mere effektive - end medicinsk behandling.

Lettere motion og stillesiddende aktiviteter

I Sundhedsprofilen er borgere spurgt til deres fysiske aktivitet i fritiden inden for det seneste år. Her er er vægten lagt på borgere, der dyrker lettere motion eller har stillesiddende aktiviteter i fritiden. Det vil sige, borgere, der ikke træner hårdt eller dyrker motionsidræt mindst 4 timer om ugen.

 

Helt overordnet ses det, at 73 procent af borgerne i Region Sjælland dyrker lettere motion eller stillesiddende aktivitet i fritiden.

 • Flere kvinder end mænd dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden.
 • Andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter stiger med alderen - fra 57 procent blandt de 16-24-årige til 95 procent blandt borgere på 80 år og derover.
 • Blandt borgere under uddannelse ses den laveste andel, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden. Den højeste andel findes blandt borgere med grundskole alene, hvor 83 procent dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i fritiden. Der er en tendens til at andelen, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter falder ved stigende uddannelseslængde.
 • Den laveste andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter findes blandt de beskæftigede med 66 procent. Blandt førtidspensionisterne ses den højeste andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, hvor 90 procent falder i denne kategori.
 • Der er ikke forskel i andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, på tværs af samlivsstatus.
 • Andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, er lavest blandt borgere med dansk baggrund og højest blandt borgere med ikke-vestlig baggrund.

 

Kommunevariation

Faxe, Køge, Lejre og Solrød Kommuner har alle den laveste andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter på 70 procent. I Lolland Kommune træner 77 procent af borgerne ikke hårdt – dette er den højeste andel. Når der er justeret for køn og alder har Lolland Kommune fortsat signifikant en højere andel af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter sammenlignet med regionsgennemsnittet. Ingen af de andre kommuner er fundet signifikant forskellige fra regionsgennemsnittet.

Udvikling

Der er ikke sket nogen ændring i andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter i Region Sjælland siden 2010. Faxe Kommune oplever det største fald, hvor andelen af borgere, der dyrker lettere motion eller stillesiddende aktiviteter, er faldet med 5 procentpoint.

Stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen

I Sundhedsprofilen er borgerne spurgt, om hvor mange timer og minutter de typisk bruger på stillesiddende aktiviteter i løbet af dagen – både stillesiddende arbejde og afslapning, se tv og så videre. I det følgende vises resultater for borgere, der har stillesiddende aktiviteter i mere end 10 timer om dagen.

 

Helt overordnet ses det, at 28 procent af borgerne i Region Sjælland sidder stille i mere end 10 timer om dagen.

 • Nogenlunde lige mange mænd og kvinder sidder stille mere end 10 timer i løbet af dagen.
 • Det er specielt de 16-24-årige og de 80+-årige, der har stillesiddende aktiviteter. De 65-79-årige er den aldersgruppe, hvor færrest har stillesiddende aktiviteter med 23 procent.
 • Blandt borgere under uddannelse sidder over halvdelen stille i mere end 10 timer om dagen. Dette er klart den største andel på tværs af uddannelsesgrupperne. Den laveste andel findes blandt borgere med mellemlang videregående uddannelse, hvor cirka hver femte hovedsagligt har stillesiddende aktiviteter i løbet af dagen.
 • Den højeste andel med stillesiddende aktiviteter på 37 procent findes blandt kategorien af øvrige ikke-erhvervsaktive. Efterlønsmodtagere er dem, hvor den laveste andel sidder stille i løbet af dagen, efterfulgt af beskæftigede og alderspensionister.
 • Blandt borgere, der ikke lever sammen med en partner, er andelen, der sidder stille størstedelen af tiden, størst. Her er andelen på 36 procent.
 • 29 procent af borgerne med dansk baggrund har stillesiddende aktiviteter i mere end 10 timer. Det er den højeste andel. Den laveste andel ses blandt borgere med anden vestlig baggrund end dansk. 

 

Kommunevariation

Der er ganske stor spredning kommunerne i mellem i andelen af borgere, der har stillesiddende aktiviteter i mere end 10 timer om dagen. Størst er andelen i Greve Kommune, hvor mere end hver tredje borger hovedsagligt har stillesiddende aktiviteter i løbet af dagen. Den laveste andel findes i Guldborgsund og Næstved Kommuner, hvor 23 procent sidder stille langt størstedelen af dagen.

Fem kommuner er fundet signifikant forskellige fra regionsgennemsnittet, når der er justeret for køn og alder. Her har Guldborgsund og Næstved Kommuner signifikant færre, og Greve, Roskilde og Solrød har signifikant flere borgere, der hovedsagligt sidder stille i løbet af dagen. ​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Sundhedsadfærd
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk