Søg
 

Sociale relationer og deltagelse

Tilknytning og kontakt til andre har betydning for helbredet. Borgere med stærke sociale relationer bliver ikke syge så let og de kommer sig hurtigere og har mindre risiko for at dø tidligt end personer med svage sociale relationer.

Sundhedsprofilens kapitel om sociale relationer og deltagelse berører emner om sociale relationer som det, at være uønsket alene eller det, at have en fortrolig at snakke med. Desuden vises resultater om borgernes indstilling til frivilligt arbejde, tilgængelighed til -  og ophold i - grønne områder, samt oplevede transportmæssige barrierer for deltagelse i forskellige aktiviteter. Du kan læse hele kapitlet på ipaper i Sundhedsprofilen:

Sociale relationer og deltagelse - Kapitel 3

Uønsket alene

6 procent af borgerne i Region Sjælland er ofte uønsket alene.

Transport som barriere for deltagelse i aktiviteter

25 procent af borgerne i Region Sjælland har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport inden for det seneste år.

Nogen at tale med

5,8 procent af borgerne i Region Sjælland har sjældent eller aldrig nogen at tale med, hvis der skulle opstå problemer.

Grønne områder

95 procent af borgerne i Region Sjælland har en bopæl, hvor grønne områder er let tilgængelige. 7 procent opholder sig sjældent i grønne områder.

Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk