Søg
 

Uønsket alene

6 procent af borgerne i Region Sjælland er ofte uønsket alene.

​Til Sundhedsprofilen har borgerne fået spørgsmålet: ”Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre?

 

Helt overordnet ses det, at 6 procent af borgerne i Region Sjælland er ofte uønsket alene.

  • Der er lidt flere kvinder end mænd, der ofte er uønsket alene.
  • Det er specielt borgere på 80 år og derover og de helt unge på 16-24år, der ofte er alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. De 35-44-årige har den laveste andel af borgere, der er uønsket alene.
  • At være uønsket alene er mest udbredt blandt borgere med grundskole alene og borgere under uddannelse – henholdsvis 11,9 og 10,2 procent. Herefter ses en tendens til jo længere uddannelse, jo lavere er andelen af borgere, der er uønsket alene. Blandt borgere med lang videregående uddannelse er andelen på 2,4 procent.
  • 18,7 procent af de øvrige ikke-erhvervsaktive borgere og 15,6 procent af førtidspensionisterne er ofte uønsket alene. Disse er de højeste andele. De laveste andele findes blandt efterlønsmodtagere og beskæftigede.
  • Ofte uønsket alene er mest udbredt blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner. Det gælder for 12,5 procent.
  • Blandt borgere med anden vestlig og ikke-vestlig baggrund er andelene, der oplever at være uønsket alene, større end blandt borgere med dansk baggrund.

 

Kommunevariation

Variationen over kommuner i andelen, der ofte er uønsket alene, spænder fra 8,3 procent i Guldborgsund Kommune til 3,6 procent i Faxe Kommune. Der er fem kommuner, hvor andelen er fundet signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet: For Guldborgsund og Lolland Kommuner er andelene højere, og i Faxe, Greve og Lejre Kommuner er andelen lavere end regionsgennemsnittet. Efter justering for køn og alder er forskellen fortsat signifikant i Guldborgsund, Lolland, Faxe og Greve Kommuner. Der er på tværs af kommunerne fundet en social gradient.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk