Søg
 

Transport som barriere for deltagelse i aktiviteter

25 procent af borgerne i Region Sjælland har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport inden for det seneste år.

​Deltagelse i et almindeligt hverdagsliv, i fællesskab med andre og i samfundet er, som tidligere nævnt af vital betydning for menneskers sundhed og livskvalitet. Aktivitet og deltagelse spiller en stor rolle i menneskers muligheder for at kunne leve et selvstændigt, ligeværdigt og meningsfuldt hverdagsliv. En norsk undersøgelse påviser sammenhæng mellem deltagelse i kulturelle aktiviteter og godt selvvurderet helbred, lavt angst- og depressionsniveau samt tilfredshed med livet .

I Sundhedsprofilen 2013 er borgerne spurgt til, om de på grund af problemer med transport har undladt at deltage i 6 aktiviteter inden for de seneste 12 måneder, som beskrevet nedenfor.

 

Helt overordnet ses det, at 25 procent af borgerne i Region Sjælland har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport inden for det seneste år.

  • Lidt flere kvinder end mænd har haft problemer med transport.
  • Transportproblemer er mest udbredt i de ældste og de yngste aldersgrupper, hvor omkring 50 procent har dette problem.
  • Størst andel, der har haft problemer med transport, findes blandt borgere under uddannelse, hvor det gælder for 44 procent. Blandt borgere med grundskole alene har hver tredje haft problemer, hvilket er det dobbelte af, hvad der ses blandt borgere med kort uddannelse.
  • Problemer med transport er mindst udbredt blandt efterlønnere og beskæftigede med 15 og 16 procent, mens andelen hos førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive er over dobbelt så høj.
  • 38 procent af de borgere, der ikke lever sammen med en partner har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport, hvilket er dobbelt så høj andel som blandt samlevende.
  • Andelen af borgere med ikke-vestlig baggrund, der har undladt at deltage i aktiviteter på grund af transportproblemer, er 43 procent, hvilket er en betydeligt højere andel end hos borgere med dansk eller anden vestlig baggrund.

 

Kommunevariation

Andelen af borgere, der det seneste år har undladt at deltage i aktiviteter på grund af transport, varierer mellem 18 procent i Greve Kommune og 30 procent i Slagelse Kommune.  Begge adskiller sig signifikant fra regionsgennemsnittet. Dette gælder også, når der er taget højde for køn og alder. Der ses tendens til social gradient på kommuneniveau, da andele af borgere, der har haft problemer med transport er større i kommunerne fra kommunesocialgruppe 3 sammenlignet med kommunerne fra gruppe 1.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Sociale relationer
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk