Søg
 

Nogen at tale med

5,8 procent af borgerne i Region Sjælland har sjældent eller aldrig nogen at tale med, hvis der skulle opstå problemer.

​Sundhedsprofilen anvender spørgsmålene ”Sker det nogensinde, at du er alene, selvom du har mest lyst til at være sammen med andre?” og ”Har du nogen at tale med, hvis du har problemer eller brug for støtte?” til at belyse borgernes sociale netværk.

 

Helt overordnet ses det, at 5,8 procent af borgerne i Region Sjælland har sjældent eller aldrig nogen at tale med, hvis der skulle opstå problemer.

  • Næsten dobbelt så mange mænd, som kvinder, angiver ikke at have nogen at tale med ved problemer.
  • Andelen er størst blandt 65-79-årige, hvor 7,6 procent ikke har nogen at tale med. Borgere på 80 år og derover har en lidt lavere andel – nemlig 6,1 procent. Den laveste andel af borgere, der sjældent eller aldrig har nogen at tale med, findes blandt borgere under 45 år.
  • Der er 7,5 procent af borgerne med grundskole alene, der sjældent eller aldrig har nogen at tale med, hvis der er problemer. Det er den højeste andel på tværs af uddannelseskategorier. Den laveste andel ses hos borgere med mellemlang videregående uddannelse.
  • Der er et spænd fra 13,1 procent blandt førtidspensionister til 4,0 procent blandt beskæftigede i andelen, der har ikke nogen at tale med ved problemer.
  • Blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, er oplevelsen af ikke at have nogen at tale med næsten dobbelt så høj, som blandt de samlevende.
  • 16,6 procent af borgere med anden vestlig baggrund har ikke nogen at tale med ved problemer. Den andel er 3 gange så høj, som blandt borgere med dansk baggrund. 10 procent af borgere med ikke-vestlig baggrund har ikke nogen at tale med ved problemer.

 

Kommunevariation

 Lolland, Kalundborg og Vordingborg Kommuner er andelen af borgere, der sjældent eller aldrig har nogen at tale med på mellem 8,5 og 7,3 procent. Det er signifikant højere end i resten af regionen. I Sorø Kommune er der fundet en signifikant lavere andel borgere, der oplever dette. Efter justering for køn og alder er der fortsat i Kalundborg og Lolland Kommuner en højere andel af borgere, der ikke har nogen at tale med, og i Sorø Kommune er andelen stadig fundet signifikant lavere. Det samlede billede over kommunesocialgrupper peger på, at der på dette område er tale om en social gradient på kommuneniveau.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk