Søg
 

Psykisk velbefindende og livskvalitet

Oplysninger om borgernes oplevelse af eget helbred, psykiske velbefindende og tilfredshed med livet bidrager til at tegne et nuanceret billede af befolkningens sundhedstilstand, som ikke findes andre steder.

​Sundhedsprofilens kapitel om psykisk velbefindende og livskvalitet berører emner som selvvurderet helbred,  stress, søvn og generende psykiske symptomer. Desuden vises resultater fra borgernes tilfredshed med livet og borgernes oplevede belastninger i forhold til økonomi, arbejdssituation, bolig, samt forholdet til familie og venner.

Du kan læse hele kapitlet på ipaper i Sundhedsprofilen:

Psykisk velbefindende og livskvalitet - Kapitel 2

Selvvurderet helbred

16 procent af borgerne i Region Sjælland vurderer deres helbred som dårligt.

Stress

23 procent af borgerne i Region Sjælland har et højt stressniveau.

Søvn

40 procent af borgerne i Region Sjælland angiver, at de alt i alt sover dårligt.

Generet af psykiske symptomer

Der findes en lang række former for psykiske symptomer, lige fra tvangsprægede handlinger, vrangforestillinger, hallucinationer, angst, træthed, følelse af tristhed, opstemthed, uro, forvirring, eller kropslige symptomer med psykisk årsag.

Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk