Søg
 

Stress

23 procent af borgerne i Region Sjælland har et højt stressniveau.

​Sundhedsprofilens afsnit om stress beskriver det, der karakteriserer borgere med stress samt borgere, der har modtaget råd fra egen læge om at tage den med ro. Sundhedsprofilen indeholder også beskrivelser af sammenhænge mellem stress og mål for sundhedsadfærd og trivsel. Du kan læse mere om dette på ipaper i Sundhedsprofilen:

Stress - Kapitel 2.2 

Her følger uddrag fra Sundhedsprofilen om højt stressniveau:
Stress er en fysiologisk og psykologisk tilstand, der gør, at vi kan yde vores bedste i situationer, hvor der kræves noget særligt af os. Kortvarigt stress kan derfor betegnes som en positiv tilstand. Det er først, når en stresstilstand står på i længere tid, at det bliver et problem med risiko for udvikling af fysiske og psykiske sygdomme som f.eks. hjerte-karsygdomme og depression. Stress kan desuden have negative sociale konsekvenser ,    . Stress opstår, når der er ubalance mellem de krav, borgere udsættes for og deres oplevelse af kontrol.

Højt stressniveau

I Sundhedsprofilen måles stress med Cohens Perceived Stress Scale, som er en valideret stress-scala. Den består af ti spørgsmål inden for dimensionerne: Uforudsigelighed, manglende kontrol og høje krav. På baggrund af disse spørgsmål får deltagerne tildelt en stressscore, der går fra nul til 40 - jo højere værdi des højere stressniveau. 

Højt stressniveau er i Sundhedsprofil 2013 er defineret med den nationale Sundhedsprofil 2010 som reference. I den nationale Sundhedsprofil 2010 blev det konstateret, at de 20 procent mest stressede borgere havde en stressscore på 18 eller derover. Denne score er anvendt i det følgende og definerer, hvad der forstås ved et højt stressniveau.Helt overordnet ses det, at 23 procent af borgerne i Region Sjælland har et højt stressniveau.

  • Højt stressniveau forekommer hyppigere blandt kvinder end blandt mænd.
  • Den højeste andel med højt stressniveau forekommer blandt borgere på 80 år og derover. Her udgør andelen 33 procent. Blandt borgere i den erhvervsaktive alder forekommer højt stressniveau hyppigst blandt de 25-34-årige. Blandt de 65-79-årige findes den laveste forekomst af borgere med højt stressniveau med 19 procent.
  • Blandt borgere med grundskole alene forekommer højt stressniveau hos mere end hver tredje. Der er en tydelig social gradient med den laveste forekomst blandt borgere med lang videregående uddannelse, hvor andelen udgør 13 procent.
  • De laveste andele med de højeste stressniveauer findes blandt efterlønsmodtagere og beskæftigede med henholdsvis 13 og 16 procent, mens de højeste andele findes blandt øvrige ikke-erhvervsaktive med 66 procent og blandt førtidspensionister med 55 procent.
  • Andelen med højt stressniveau er lidt højere blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, end blandt samlevende.
  • Blandt borgere med ikke-vestlig baggrund er andelen, der har et højt stressniveau, næsten dobbelt så høj som blandt borgere med dansk baggrund, nemlig 42 procent mod 22 procent.Kommunevariation

Andelen med højt stressniveau varierer fra 20 procent i Greve, Lejre og Faxe Kommuner til 26 procent i Lolland og Slagelse Kommuner.

I tre kommuner adskiller andelen med højt stressniveau sig signifikant fra regionsgennemsnittet på 23 procent. I Lolland og Slagelse Kommuner ligger andelen signifikant over regionssnittet, mens andelen i Faxe Kommune ligger signifikant under regionsgennemsnittet. Resultaterne er fortsat signifikante, når der er justeret for køn og alder.

Udvikling

Hverken i forhold til regionsgennemsnittet eller i forhold til resultaterne for de enkelte kommuner findes nogen betydelige ændringer i andelen, der har et højt stressniveau.

Tag den med ro – råd fra egen læge

I Sundhedsprofilen har borgerne fået spørgsmålet:

»Har din egen læge i løbet af de seneste 12 måneder rådet dig til at tage den med ro?«. Svarmulighederne var »Ja«, »Nej« og »Ved ikke«. I tabellen nedenfor er gengivet resultatet for de borgere, der har svaret ja på dette spørgsmål.

Kommunevariation

18 procent af borgerne i Region Sjælland er af egen læge blevet rådet til at tage den med ro inden for det seneste år, tabel
2.2.3.1.

Når der justeres for køn og alder ligger andelen
i Solrød Kommune signifikant under regionsgennemsnittet.
De øvrige resultater er ikke signifikant
forskellige fra regionsgennemsnittet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Psykisk velbefindende
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk