Søg
 

Søvn

40 procent af borgerne i Region Sjælland angiver, at de alt i alt sover dårligt.

Sundhedsprofilens afsnit om søvn beskriver det, der karakteriserer borgere med generelt dårlig søvnkvalitet samt borgere, der de seneste 14 dage har været meget generet af søvnproblemer. Sundhedsprofilen indeholder også beskrivelser af sammenhænge mellem søvnproblemer og mål for sundhedsadfærd og trivsel. Du kan læse mere om dette på ipaper i Sundhedsprofilen:

Søvn - Kap 2.3

Her følger uddrag fra Sundhedsprofilen om dårlig søvnkvalitet:
Søvn er en nødvendig fysiologisk tilstand, der har betydning for mange fysiologiske og psykologiske processer i kroppen og hjernen. Der er en del hormoner, hvor niveauet i kroppen ændres under søvn. Det gælder for bl.a. væksthormon, melatonin, kortisol og testosteron. Forstyrrelser af søvnen kan derfor blandt andet føre til ændret produktion af disse hormoner med øget risiko for at udvikle sygdomme. Motion kan forbedre nattesøvnen. Manglende søvn kan være årsag til psykisk sygdom, ligesom psykisk sygdom ofte er årsag til søvnproblemer.

Borgerne er i Sundhedsprofilen 2013 blevet spurgt om, hvordan de alt i alt synes, deres søvn er.Helt overordnet fremgår det af tabellen, at 40 procent af borgerne i Region Sjælland angiver, at de alt i alt sover dårligt.

  • Hyppigheden af dårlig søvn er højere hos kvinder end blandt mænd.
  • Det er blandt de 16-24-årige, at den laveste andel, der sover dårligt, forekommer, mens den højeste andel findes blandt de 55-64-årige og blandt borgere på 80 år og derover, hvor 45 procent oplever dette.
  • Den højeste andel, der sover dårligt, forekommer blandt borgere med grundskole alene. Her udgør andelen 49 procent, mens den laveste andel forekommer blandt borgere med lang videregående uddannelse. Der er en tendens til, at andelen, der sover dårligt, falder med stigende uddannelsesniveau.
  • Blandt øvrige ikke-erhvervsaktive borgere og blandt førtidspensionister er det omkring 2/3, der oplever at sove dårligt. Den laveste andel findes blandt beskæftigede, hvor det gælder for 1/3.
  • Dårlig søvn er mest udbredt blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner.
  • Den højeste andel, der alt i alt sover dårligt, findes blandt borgere med ikke-vestlig baggrund, hvor det gælder for halvdelen af borgerne, mens den laveste andel findes blandt borgere med anden vestlig baggrund.

 

Kommunevariation

Udbredelsen af dårlig søvn går fra 36 procent i Vordingborg, Sorø, Solrød Kommuner til 43 procent i Kalundborg, Roskilde og Næstved Kommuner.

Der er fire kommuner, der adskiller sig signifikant fra regionsgennemsnittet. I Næstved Kommune ligger andelen signifikant over regionsgennemsnittet, mens andelen i Vordingborg, Sorø og Solrød Kommuner ligger signifikant under regionsgennemsnittet. Resultatet er fortsat signifikant, når der justeres for køn og alder.

Derudover bliver Roskilde Kommune også signifikant forskellig fra regionsgennemsnittet, når det justeres for køn og alder.

​​​

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Psykisk velbefindende
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk