Søg
 

Langvarige sygdomme og helbredsproblemer

En større og større andel af sundhedsvæsenets ressourcer anvendes til at behandle langvarige lidelser.

Sundhedsprofilens kapitel om langvarige sygdomme og helbredsproblemer berører sygdomsgrupperne hjertekarsygdomme, sukkersyge og kræft, Luftvejssygdomme og allergi, sygdomme i bevægeapparatet, psykiske lidelser samt migræne, grå stær og tinnitus. Du kan læse hele kapitlet på ipaper i Sundhedsprofilen:​

Sundhedsprofilen - kapitel 5

Langvarige lidelser er udbredte i befolkningen i Danmark, men også på verdensplan. Sundhedsprofilen giver mulighed for at få et indblik i, hvor udbredte en række langvarige lidelser er hos befolkningen i Region Sjælland ud fra befolkningens eget perspektiv.

Nationalt og internationalt har langvarig sygdom været på dagsordenen i mange år, da en større og større andel af sundhedsudgifterne anvendes til behandling af langvarig sygdom. Ifølge WHO udgør dødsfald på grund af langvarig sygdom allerede over 60 procent af alle dødsfald , og det er en andel, der forventes at stige.

Langvarige sygdomme

For hver af de specifikke sygdomme er der i Sundhedsprofilen spurgt til, om borgerne har eller tidligere har haft sygdommen. Såfremt borgerne tidligere har haft en pågældende sygdom, er der spurgt til om, der fortsat er eftervirkninger af sygdommen. I det følgende er borgere, der har en langvarig sygdom nu, og borgere, der tidligere har haft en langvarig sygdom og fortsat har eftervirkninger, samlet en kategori, der lider af den pågældende sygdom.

 

Sygdomme i bevægeapparatet

23 procent af borgerne i Region Sjælland har slidgigt og 8 procent har leddegigt. 2,8 procent lider af knogleskørhed og 15 procent har en rygsygdom.

Sukkersyge og kræftsygdomme

5,6 procent af borgerne lider af sukkersyge og 3 procent har kræft, eller har eftervirkninger af en kræftsygdom.

Psykiske lidelser

6,3 procent af borgerne i Region Sjælland har en kortvarig psykisk lidelse, og 7,8 procent har en længerevarende psykisk lidelse.

Overvægt

Godt halvdelen af den voksne befolkning i Region Sjælland er overvægtige, heraf er 17 procent svært overvægtige og 35 procent er moderat overvægtige.

Multisygdom

30 procent af borgerne i Region Sjælland har ingen langvarige sygdomme, 28 procent har én og 42 procent har multisygdom.

Luftvejssygdomme og allergi

7,2 procent af borgerne har astma, 4,9 procent har KOL og 21 procent lider af allergi.

Hjertekarsygdomme

Blandt borgerne i Region Sjælland har 20 procent forhøjet blodtryk, 1,3 procent har haft en blodprop i hjertet, 1,7 procent haft blødning eller blodprop i hjernen og 1,9 procent har haft hjertekramper.

Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
Carina Bruun Henriksen
Specialkonsulent, cand. comm.
Mobil: 93 56 61 05

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk