Søg
 

Sygdomme i bevægeapparatet

23 procent af borgerne i Region Sjælland har slidgigt og 8 procent har leddegigt. 2,8 procent lider af knogleskørhed og 15 procent har en rygsygdom.

 ​​​​​

​Lidelser i bevægeapparatet dækker over flere forskellige sygdomme. De sygdomme, som borgerne i Sundhedsprofilen er blevet spurgt ind til, er slidgigt, leddegigt, knogleskørhed og rygsygdomme, der alle er store sygdomsgrupper, som medfører store gener for den enkelte og store udgifter for samfundet.Helt overordnet ses, at 23 procent af borgerne i Region Sjælland har slidgigt, og 8 procent har leddegigt.

 • Flere kvinder end mænd har slidgigt. Til gengæld har flere mænd end kvinder leddegigt, forskellen er dog knap så markant.
 • Andelene med slidgigt og leddegigt stiger med alderen, særlig markant er udviklingen for slidgigt.
 • For både slidgigt og leddegigt findes den laveste andel blandt borgere under uddannelse. Ellers falder andelen med slidgigt og leddegigt med stigende uddannelseslængde.
 • Slidgigt er mest udtalt hos førtidspensionister og alderspensionister. Samme tendens ses for leddegigt, hvor forekomsten hos alderspensionister dog ikke er helt så markant. For begge sygdomme findes den laveste forekomst blandt beskæftigede og arbejdsløse.
 • Der er ikke forskel på tværs af samlivsstatus i andelen af borgere med slidgigt og leddegigt.
 • Slidgigt ses hyppigst blandt borgere med anden vestlig baggrund med 29 procent og er mest sjælden blandt borgere med ikke-vestlig baggrund. For leddegigt findes den højeste forekomst blandt borgere med ikke-vestlig, og den laveste ses blandt borgere med dansk baggrund.

 

Kommunevariation

Andelen af borgere med slidgigt spænder fra 29 procent i Stevns Kommune til 18 procent i Ringsted og Roskilde Kommuner.  I kommunerne Stevns, Vordingborg, Guldborgsund, Lolland og Odsherred er andelen signifikant højere end i hele Region Sjælland. I Ringsted, Roskilde og Lejre Kommuner er andel signifikant lavere end regionsgennemsnittet. Efter kontrol for køn og alder har borgerne i Stevns, Næstved og Vordingborg Kommuner en forhøjet sandsynlighed for slidgigt. Lejre, Roskilde og Ringsted Kommuner har fortsat en lavere sandsynlighed for slidgigt end i resten af regionen.  

Udvikling

23 procent af borgerne i Region Sjælland har slidgigt. Det har ikke ændret sig siden2010. I Stevns Kommune er sket en stigning på 5 procentpoint siden 2010.

 

Helt overordnet ses, at i Region Sjælland lider 2,8 procent af knogleskørhed og 15 procent har en rygsygdom.

 • Flere kvinder end mænd har knogleskørhed. Der er ingen kønsmæssig forskel i forekomsten af rygsygdomme.
 • Andelen af borgere med knogleskørhed stiger med stigende alder. For rygsygdomme stiger forekomsten i de yngre aldersgrupper til aldersgruppen 55-64 år, hvorefter den er rimelig stabil i de ældste aldersgrupper.
 • Der ses en tendens til, at andelen med knogleskørhed og rygsygdomme falder med stigende uddannelseslængde.
 • For knogleskørhed findes de højeste forekomster blandt førtidspensionister og alderspensionister. Blandt førtidspensionister er forekomsten af rygsygdomme 3 gange så stor, som blandt beskæftigede. Fælles for begge sygdomme er, at de laveste andel findes blandt beskæftigede og arbejdsløse.
 • Der er ikke nogen markante forskelle i forekomsten af hverken knogleskørhed eller rygsygdomme i forhold til samlivsstatus.
 • På tværs af etnisk baggrund findes der ikke forskelle i forekomsten af borgere med knogleskørhed og rygsygdomme.Kommunevariation

Forekomst af rygsygdom varierer mellem kommunerne fra 12 procent i Roskilde Kommuner til 20 procent i Odsherred Kommune. Den laveste andel af borgere med rygsygdom findes i Roskilde Kommune, hvor en signifikant lavere andel lider af dette sammenlignet med regionsgennemsnittet. I Odsherred og Kalundborg Kommune er andelene signifikant højere end regionsgennemsnittet.  Disse tre kommuner er fortsat signifikant forskellige fra hele Region Sjælland efter justering for køn og alder. Der ses en tendens til en social gradient på tværs af kommunerUdvikling: Der er 15 procent i Region Sjælland, der har en rygsygdom. Der er ikke sket nogen ændring siden 2010.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Langvarige sygdomme og helbredsproblemer
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
Carina Bruun Henriksen
Specialkonsulent, cand. comm.
Mobil: 93 56 61 05

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk