Søg
 

Sukkersyge og kræftsygdomme

5,6 procent af borgerne lider af sukkersyge og 3 procent har kræft, eller har eftervirkninger af en kræftsygdom.

​Sukkersyge er i realiteten flere forskellige sygdomme, der traditionelt opdeles i type 1 sukkersyge, som udgør ca. 10 procent af alle tilfælde af sukkersyge i Danmark og debuterer ofte hos børn og unge. Type 1 sukkersyge er blandt andet karakteriseret ved, at der sker en nedbrydning af de celler, som danner insulin i bugspytkirtlen, mens hovedparten af alle sukkersygepatienter lider af type 2 sukkersyge. Type 2 sukkersyge er karakteriseret ved, at der er forstyrrelser i stofskiftet, en relativ nedsat produktion af insulin og en nedsat følsomhed for insulin. Risikoen for at få type 2 sukkersyge stiger, hvis personer er fysisk inaktive, svært overvægtige og samtidig er genetisk disponeret til at udvikle type 2 sukkersyge. 

Ordet kræftsygdomme dækker over en række forskellige ondartede svulster, der sidder forskellige steder i kroppen. Årsagerne til kræft er mange og afhænger af, hvilket organsystem, der er involveret. Rygning er bl.a. en risikofaktor for udvikling af blandt andet kræft i lunger og blære, mens livmoderhalskræft er forårsaget af et virus (HPV). Inden for de senere år er der arbejdet fokuseret på at forbedre kræftbehandlingen i Danmark via indførsel af kræftpakker . Der er desuden indført en national monitorering på området med obligatorisk indberetning til Sundhedsstyrelsen af tilfælde, hvor de absolutte ventetider ikke overholdes . Den forbedrede kræftbehandling har betydet, at flere og flere overlever, og lever med eventuelle følger efter behandlingen af deres kræftsygdom.

 

Helt overordnet ses at i Region Sjælland har 5,6 procent af borgerne sukkersyge, og 3 procent har kræft, eller har eftervirkninger af en kræftsygdom

  • Sukkersyge forekommer hyppigere blandt mænd end blandt kvinder. Kræft er en smule hyppigere blandt mænd end blandt kvinder.
  • Sukkersyge er hyppigst i aldersgruppen 80+ år og lavest i aldersgruppen 25-34 år. Fra 25-34 år stiger andelen med kræft med alderen frem til 80 år, hvorefter den falder en smule.
  • Overordnet er der en tendens til, at andelen med sukkersyge falder med stigende uddannelseslængde. Det ses, at der blandt borgere med grundskole alene er en fem gange højere andel med sukkersyge, end blandt borgere med en lang videregående uddannelse.
    Der er ikke de store udsving i andelen af borgere med kræft på tværs af uddannelsesniveau. Den laveste forekomst findes blandt borgere med en kort videregående uddannelse med 2,7 procent og den højeste forekomst blandt personer med kort uddannelse på 3,6 procent.
  • Sukkersyge ses sjældnest blandt beskæftigede og arbejdsløse. Den højeste andel findes blandt førtidspensionister med 13,5 procent og alderspensionister med 12 procent. Der er en høj andel af borgere med kræft blandt førtidspensionister og alderspensionister, hvorimod den laveste andel ses blandt beskæftigede og arbejdsløse.
  • Andelen med sukkersyge er en smule højere blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner, end blandt samlevende.
    Omvendt er forekomsten af kræft lidt højere blandt samlevende end blandt borgere, der ikke bor sammen med en partner.
  • Overordnet er der ikke den store forskel i forekomsten af sukkersyge på tværs af etnisk baggrund. Blandt borgere med dansk eller anden vestlig baggrund er forekomsten af kræft stort set ens. Der findes ikke tal fra borgere med ikke-vestlig baggrund.

 

Kommunevariation

Andelen af borgere med sukkersyge varierer fra 4 procent i Roskilde Kommune til 7,6 procent i Odsherred Kommune. I Odsherred Kommune er andelen fundet signifikant højere end i hele Region Sjælland. Dette kan dog tilskrives forskelle i køn og alder, da forskellen bortfalder efter justering for disse.

Udvikling

Der er 5,6 procent af borgerne i Region Sjælland, der har sukkersyge. Det er en stigning på 1 procentpoint fra 2010. I Næstved Kommune er der sket en stigning på 4 procentpoint fra 2010 til 2013.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
Andre sider under Resultater: Langvarige sygdomme og helbredsproblemer
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
Carina Bruun Henriksen
Specialkonsulent, cand. comm.
Mobil: 93 56 61 05

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk