Søg
 

Psykiske lidelser

6,3 procent af borgerne i Region Sjælland har en kortvarig psykisk lidelse, og 7,8 procent har en længerevarende psykisk lidelse.

​Betegnelsen psykisk lidelse dækker over alt lige fra f.eks. angst, fobier, depression til svære tilfælde af skizofreni, som kan være invaliderende. Borgere med psykiske lidelser lever gennemsnitlig 20 år kortere end borgere uden en psykisk sygdom. 60 procent af overdødeligheden skyldes underbehandling af somatiske lidelser .

Her er psykiske lidelser er delt op i kortvarige lidelser, der er defineret, som lidelser med en varighed på under 6 måneder, og længerevarende psykiske lidelser, der er defineret, som lidelser, der varer 6 måneder eller mere.

 

Helt overordnet ses, at 6,3 procent af borgerne i Region Sjælland har en kortvarig psykisk lidelse, og 7,8 procent har en længerevarende psykisk lidelse.

  • Flere kvinder end mænd har en psykisk lidelse, uanset om det drejer sig om kortvarige eller længerevarende psykiske lidelser. 
  • Det er blandt de 25-34-årige, der oftest ses både kortvarige og længerevarende psykiske lidelser. Her er hyppigheden dobbelt så stor, som hos de 65+årige.
  • Det er specielt borgere med grundskole alene, der lider af en psykisk lidelse. Her er der 4 gange så mange borgere, der har en kortvarige eller længerevarende psykisk lidelser, når der sammenlignes med borgere med lang videregående uddannelse.
  • Der ses en markant højere forekomst af psykiske lidelser – både kortvarige og længerevarende - blandt personer på førtidspensionister og øvrige ikke-erhvervsaktive. 
  • For begge typer af psykiske lidelser ses der en højere forekomst blandt borgere, der ikke har en partner. Det er særligt udtalt blandt borgere med længerevarende psykiske lidelser.
  • Dobbelt så mange borgere med ikke-vestlig baggrund lider af kortvarige eller længerevarende psykisk lidelse. Blandt borgere med dansk eller anden vestlig baggrund er forekomsten nogenlunde ligeligt fordelt.

 

Kommunevariation

Andelen af borgere, der lider af en kortvarige psykisk lidelse varierer fra 4,2 procent i Solrød Kommune til 8,9 procent i Lolland Kommune. Der er to kommuner, der adskiller sig signifikant fra resten af Region Sjælland. I Solrød Kommune er andelen signifikant lavere end regionsgennemsnittet og i Lolland Kommune er andelen signifikant højere end regionsgennemsnittet.

Variationen af borgere med længerevarende psykiske lidelser går fra 10 procent i Lolland Kommune til 5,9 procent i Lejre Kommune. Lolland og Næstved Kommuners andel ligger begge signifikant over regionsgennemsnittet.

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
03.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
Carina Bruun Henriksen
Specialkonsulent, cand. comm.
Mobil: 93 56 61 05

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk