Søg
 

Sundhedsprofil 2013

I 2013 sendte vi spørgskemaet "Hvordan har du det?" ud til et bredt udsnit af regionens borgere. Resultaterne er samlet i Sundhedsprofilen 2013.

Sundhedsprofilen 2013 er den anden sundhedsprofil i Region Sjælland - den første blev gennemført i 2010. Ligesom i 2010, blev der i Region Sjælland i alt udsendt 34.000 spørgeskemaer til tilfældigt udvalgte borgere i regionen i alderen fra 16 år og opefter. De udvalgte borgere fik tilsendt et hæfte med 82 spørgsmål (86 til borgere under 35 år),  som de kunne besvare. Borgeren havde mulighed for at indtaste svarende via internettet.

Der blev udsendt to forskellige versioner af spørgeskemaet; et til borgere i alderen fra 16 til 34 år og et til borgere på 35 år eller  derover. Her kan du se de spørgsmål der blev stillet til borgerne i Region Sjælland:

 

Ud af de 34.000 borgere i Region Sjælland, som fik tilsendt et spørgeskema, returnerede 49 procent, svarende til 16.580 personer,
et udfyldt spørgeskema.

I Region Sjællands Sundhedsprofil kan du bl.a. få viden om befolkningens oplevelse af deres psykiske velbefindende, sociale relationer, sundhedsadfærd og længerevarende sygdomme. Du kan læse mere om resultaterne af Sundhedsprofilen 2013 via emnefelterne herunder, eller hente Sundhedsprofilen 2013, i pixi-udgave eller i sin fulde lændge, i højre kolonne på denne side.​

Udvalgte resultater

Find udvalgte overordnede resultater fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 her.

Svarprocenter for 2013

34.000 borgere i Region Sjælland fik tilsendt spørgeskemaet.

Kommunale miniprofiler

Her kan du finde de overordnede resultater for hver kommune gengivet i miniprofiler-på-én-side.

Baggrund for Sundhedsprofil 2013

Sundhedsprofil 2013 tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det? 2013”, som er gennemført i hele Danmark.

Oprettet
11.01.12
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52

Læs rapport Sundhedsprofil 2013

 

 

 
 
Her får du hele rapporten Sundhedsprofilen 2013 i sin fulde længde.

 

 

 

Læs pixi-udgaven af Sundhedsprofil 2013

 

 

 
 
Pixi-udgaven giver et kort indblik i de udfordringer og muligheder, der er i Region Sjælland, hvad angår borgernes sundhedstilstand.

 

 

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk