Søg
 

Udvalgte resultater

Find udvalgte overordnede resultater fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 her.

Psykisk velbefindende og livskvalitet

Borgernes oplevelse af eget helbred, psykiske velbefindende og tilfredshed med livet har stor betydning for sundheden og udvikling af sygdom. I Sundhedsprofilen 2013 bidrager disse til at tegne et unikt og nuanceret billede af borgernes sundhedstilstand. Det sker ud fra spørgsmål om selvvurderet helbred, stress, søvn, psykiske gener, belastninger af social eller økonomisk karakter og tilfredshed med livet alt i alt.

 • Over 80 procent af borgerne i Region Sjælland har et godt, vældig godt eller fremragende selvvurderet helbred
 • 23 procent har højt stressniveau
 • 40 procent sover alt i alt dårligt
 • 16 procent har været meget generet af psykiske symptomer de sidste 14 dage. Der er dog kun 6,3 procent, der har en kortvarig psykisk lidelse og 7,6 procent, der har en længerevarende psykisk lidelse
 • 47 procent har følt sig belastet af deres økonomi, og 44 procent er belastet af deres arbejdssituation
 • Langt størstedelen af borgerne er tilfredse med livet

Sociale relationer og deltagelse

Sociale relationer og netværk har stor betydning for livskvaliteten og for vores sundhed. Vores livsstil, psykiske velbefindende og kropsfunktioner påvirkes af vores sociale relationer. Kontakt med naturen er en anden aktivitet, som har stor betydning for menneskers sundhed og velvære. Der er positiv sammenhæng mellem brug af grønne områder og kroppens funktioner, og ophold i grønne områder kan virke som middel til afstresning.

 • Over halvdelen har nogen at tale med, hvis der er problemer
 • Over halvdelen er aldrig uønsket alene, og 26 procent er det sjældent
 • 30 procent deltager i frivilligt arbejde
 • 20 procent deltager ikke i frivilligt arbejde, men vil gerne
 • 95 procent af borgerne har under 1 km til grønne områder
 • 25 procent har undladt at deltage i aktiviteter på grund af problemer med transport - og 6 procent har undladt at bruge sundhedsvæsenets tilbud på grund af dette

Sundhedsadfærd

I Sundhedsprofilen 2013 fokuseres der på adfærd, relateret til fysisk aktivitet, kostvaner, rygning, brug af rusmidler som alkohol og euforiserende stoffer, seksuel trivsel og - for de yngste aldersgrupper - sexsygdomme.

 • Der er over 80 procent, som er fysisk aktive i dagligdagen
 • 28 procent har stillesiddende aktiviteter mere end 10 timer om dagen
 • 20 procent har sunde kostvaner
 • 18 procent ryger dagligt
 • 14 procent viser tegn på alkoholafhængighed
 • 2,2 procent har prøvet hash eller andre euforiserende stoffer inden for den sidste måned
 • 5 procent af de 16-34-årige dyrkede usikker sex ved sidste samleje
 • 62 procent får fuldstændig eller næsten fuldstændig dækket deres seksuelle behov

Langvarige sygdomme og helbredsproblemer

Sundhedsprofilen har spurgt til 18 langvarige sygdomme og en række andre helbredsproblemer, som for eksempel spiseforstyrrelse, over- og undervægt.

 • 30 procent af borgerne i Region Sjælland har ikke nogen langvarig sygdom
 • 28 procent har én langvarig sygdom
 • 42 procent har to eller flere langvarige sygdomme
 • Den mest udbredte langvarige sygdom er slidgigt
 • 17 procent er svært overvægtige
 • 6 procent har - eller har tidligere haft - en spiseforstyrrelse
   

Demografi

I Sundhedsprofilen 2013 er rapporteret en lang række forskellige mål for borgernes sundhedstilstand, sammenholdt med fordelingen over en række variable om demografi og sociale forhold. I afsnittet om demografi er vægten lagt på alder, uddannelsesniveau og etnicitet.

 • 25 procent af borgerne er 65+ år
 • 14 procent har alene grundskole, og 8 procent har en lang videregående uddannelse
 • 2,7 procent har anden vestlig baggrund, og 4,6 procent har ikke-vestlig baggrund

Fik du svar på dit spørgsmål?


Oprettet
05.03.14
Opdateret
23.01.18
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52

Min Sundhedsplatform

MinSundhedsplatform.dk

Se din journal og dine prøvesvar på www.MinSundhedsplatform.dk