Søg
 

Om Sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland og i resten af landet.

Kort om Sundhedsprofilen
Hvert fjerde år udarbejder Region Sjælland en sundhedsprofil af borgerne i regionen. Den bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der spørger ind til borgernes trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom, som de selv oplever det.

Sundhedsprofilen er lavet fire gange i Region Sjælland - senest i 2021. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017. Det at undersøgelsen gentages med jævne mellemrum giver mulighed for at følge ændringer i borgernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Herved kan Region Sjælland og kommunerne få en fornemmelse af, om der er en effekt af de indsatser, der er blevet gennemført på sundhedsområdet og hvor der skal justeres.
 
Indhold i spørgeskemaet
Indholdet i spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” spænder vidt fra spørgsmål om madvaner, rygning og alkohol til spørgsmål, der bl.a. skal afdække motionsvaner, søvn, stress og ensomhed. Der spørges også ind til borgernes motivation til at ændre vaner, deres oplevelse af kontakten til sundhedsvæsenet og holdning til forebyggende tiltag.
 
Godt halvdelen af spørgsmålene er nationalt bestemte og den anden halvdel er regionalt udvalgte spørgsmål med udgangspunkt i lokale problemstillinger, herunder ønsker fra kommunerne. Langt de fleste af spørgsmålene, både nationale og regionale spørgsmål, er gengangere fra tidligere år, hvilket gør det muligt at følge udviklingen over tid.
 
Se spørgeskema fra 2021 (trykt format)

Dataindsamlingen
Dataindsamlingen til Sundhedsprofilen 2021 blev gennemført fra den 5. februar til 12. maj 2021. Spørgeskemaet blev udsendt til 34.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i regionen (2000 borgere per kommune). De udvalgte borgere modtog spørgeskemaet i deres e-Boks eller med posten, hvis de var fritaget for digital post. Det var frivilligt, om man ville svare, men der blev sendt flere påmindelser til dem, der ikke havde besvaret i løbet af dataindsamlingsperioden. Dem, der udfyldte spørgeskemaet, deltog i lodtrækningen om præmier. Læs mere om besvarelsesprocenter og præmier ved at følge links i menuen til venstre.
 
Resultaterne
Svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet danner sammen med udvalgte registerdata grundlag for udarbejdelse af regionens sundhedsprofil. Når borgernes oplysninger om egen sundhedstilstand bliver holdt sammen med oplysninger om for eksempel deres køn, alder eller arbejdssituation, bliver sundhedsprofilundersøgelsen et væsentligt redskab, der kan pege på sundhedsmæssige udfordringer i forskellige befolkningsgrupper på regionsniveau, landsplan og i de enkelte kommuner. Sundhedsprofilen udkommer ca. et år efter dataindsamlingen, hvilket passer med at resultaterne ligger klar til de nyvalgte kommunalbestyrelser og regionsråd. 
 
Del af et nationalt samarbejde
Sundhedsprofilundersøgelser gennemføres af alle regioner og Statens Institut for Folkesundhed, SDU på baggrund er en national aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet fra 2009.
 
Region Sjælland sundhedsprofil-undersøgelse er således del af et nationalt samarbejde, og dele af de indsamlede data indgår i Den Nationale Sundhedsprofil (Se rapport på Sundhedsstyrelsens hjemmeside).
 
Statens Institut for Folkesundhed udsender sammen med Sundhedsstyrelsen også et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af borgere i hele landet, herunder borgere i Region Sjælland samtidigt med udsendeæsen af den regionale undersøgelse. Svarene herfra supplerer svarene fra den regionale undersøgelse i både den nationale og den regionale sundhedsprofil.

Du kan finde resultater for alle kommuner og regioner i Danmark fra Sundhedsprofilen 2010, 2013, 2017 og 2021 i den nationale database Danskernes Sun​dhed​.

Region Sjællands Sundhedsprofil bliver lavet af enheden Data og udviklingsstøtte.
Oprettet
12.04.16
Opdateret
10.10.22
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52

 

 Sundhedsprofilen 2021

 
 

 Sundhedsprofilen 2017

 
​​

Sundhedsprofilen 2013

Sundhedsprofilen2013rapport.png
 

​​

Sundhedsprofilen 2010

Sundhedsprofilen2013rapport.png
 

​​​