Søg
 

Om sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen beskriver vores trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Kort om sundhedsprofilen
Hvert fjerde år udarbejder Region Sjælland en sundhedsprofil af borgerne i regionen. Den bygger på data fra spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, der beskriver borgernes trivsel, sundhed, sundhedsvaner og sygdom, som de selv oplever det.

Sundhedsprofilen 2021 er den fjerde undersøgelse af sin art i Region Sjælland. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017, hvilket nu giver mulighed for at følge ændringer i borgernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Herved kan Region Sjælland og kommunerne få en fornemmelse af, om der er en effekt af de indsatser, der er blevet gennemført på sundhedsområdet.

Indhold i spørgeskemaet
Indholdet i spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” spænder vidt fra spørgsmål om madvaner, rygning og alkohol til spørgsmål, der skal afdække motionsvaner, søvn, stress og ensomhed. Der spørges også ind til borgernes oplevelse af kontakten til sundhedsvæsenet og holdning til forebyggende tiltag.

Godt halvdelen af spørgsmålene er nationalt bestemte og den anden halvdel er regionalt udvalgte spørgsmål med udgangspunkt i lokale problemstillinger, herunder ønsker fra kommunerne. Langt de fleste af spørgsmålene, både nationale og regionale spørgsmål, er gengangere fra tidligere år, hvilket gør det muligt at følge udviklingen over tid. Se evt. spørgeskema fra 2017.

Hvem deltager
De inviterede er tilfældigt udvalgte borgere på 16 år eller derover (2000 borgere per kommune i regionen). De udvalgte borgere modtager spørgeskemaet i deres e-Boks eller med posten, hvis de er fritaget for digital post, og det er frivilligt for dem, om de vil deltage. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om præmier. Spørgeskemaet kan besvares til og med den 12. maj 2021. Der udsendes flere rykkere undervejs.

Resultaterne
Svarene på spørgsmålene i spørgeskemaet danner sammen med udvalgte registerdata grundlag for udarbejdelse af regionens Sundhedsprofil 2021. Resultaterne bliver samlet i en rapport, som udkommer i foråret 2022. Se resultaterne fra tidligere års undersøgelser (2010, 2013 og 2017) i højre kolonne.

Del af et nationalt samarbejde
Region Sjælland sundhedsprofilundersøgelse er en del af en national undersøgelse, og dele af de indsamlede data vil indgå i Den Nationale Sundhedsprofil (se rapport fra 2017.pdf). Statens Institut for Folkesundhed udsender sammen med Sundhedsstyrelsen også et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af borgere i hele landet, herunder borgere i Region Sjælland. Svarene herfra supplerer data fra den regionale undersøgelse i den nationale sundhedsprofil.

Du kan finde resultater for alle kommuner og regioner i Danmark fra Sundhedsprofilen 2010, 2013 og 2017 i den nationale database Danskernes Sundhed.

Region Sjællands Sundhedsprofil bliver lavet af enheden Data og udviklingsstøtte.

Oprettet
12.04.16
Opdateret
22.01.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt:
Journalist Lisa Westengaard
E-mail: lwe@regionsjaelland.dk​
Telefon: 23 28 73 35​​​​​


 

 Sundhedsprofilen 2017

 
​​

Sundhedsprofilen 2013

Sundhedsprofilen2013rapport.png
 

​​

Sundhedsprofilen 2010

Sundhedsprofilen2013rapport.png
 

​​​