Søg
 

Sundhedsprofilen 2021

Sundhedsprofilen beskriver vores trivsel, sundhed og sygdom på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Billede til SP hjemmeside forside 210 x 80 mm.jpg

Den 5. februar 2021 modtager 34.000 tilfældigt udvalgte borgere i Region Sjælland spørgeskemaet 'Hvordan har du det?'. Spørgeskemaet udsendes som en del af en stor landsdækkende undersøgelse, der har til formål at beskrive borgernes trivsel, sundhed og sygdom. Svarene danner grundlag for udarbejdelse af regionens fjerde sundhedsprofil, som udkommer i starten af 2022.

Tjek din e-Boks, om du er inviteret (hvis du er fritaget for digital post, modtager du invitationen med posten).

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller din deltagelse? Læs mere under 'ofte stillede spørgsmål' eller send en mail til hvordanhardudet@regionsjaelland.dk (undlad at skrive personfølsomme oplysninger, som fx CPR-nummer). 
I hverdage mellem kl. 9.00 og 15.00 kan du også ringe på 
telefon 38 69 20 65.

Hvorfor er undersøgelsen vigtig?
Gennem svarene fra spørgeskemaet får kommunerne og Region Sjælland et indgående og uvurderligt kendskab til borgernes sundhed. Data bliver brugt til at følge op på, planlægge og gennemføre indsatser, som skal forbedre borgernes trivsel og sundhedstilstand.

Undersøgelsen danner således basis for at fastlægge sundhedspolitik på forskellige niveauer. Den sætter fokus på, om der er specifikke grupper af borgere, der har behov for en særlig forebyggelses- eller sundhedsindsats i både den enkelte kommune, Region Sjælland og i hele landet.

Har du modtaget et spørgeskema?
Det er vigtigt, at mange vælger at besvare spørgeskemaet, for at undersøgelsen kan give det bedste billede af sundhedstilstanden i regionen og de enkelte kommuner. Jo flere, der udfylder skemaet, jo mere repræsentativ og dermed brugbar er undersøgelsen.

Hvis du er udvalgt til at deltage i undersøgelsen, har du modtaget en invitation enten i din digitale postkasse (e-Boks) eller per brev.
 
Hvis du har modtaget et invitationsbrev, kan du logge ind og besvare på www.svar2021.dk eller følge linket i brevet i e-Boks.

Præmier

Som tak for hjælpen trækker vi lod om præmier blandt deltagerne.

Ofte stillede spørgsmål

På denne side finder du svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”.

Om sundhedsprofilen

Sundhedsprofilen er en undersøgelse af trivsel, sundhed og sygdom blandt borgere over 16 år i Region Sjælland.

Besvarelsesprocenter

Her opdaterer vi løbende svarprocenten for de enkelte kommuner og samlet i Region Sjælland i løbet af dataindsamlingen.

Kommunikationsmateriale

Hent kommunikationsmateriale til Sundhedsprofilen 2021.

Tidligere sundhedsprofiler

Oprettet
09.11.20
Opdateret
08.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Har du spørgsmål?
I hverdage mellem kl. 9 og 15 kan du ringe på telefon 38 69 20 65 eller send os en mail her:
Pressekontakt
Carina Bruun Henriksen
Specialkonsulent, cand. comm.
Mobil: 93 56 61 05

Digitalt_Banner_Setup_Unge_05.jpg

Hvis du har modtaget en invitation, kan du også logge ind og besvare spørgeskemaet på www.svar2021.dk.

 


Har du spørgsmål til undersøgelsen eller din deltagelse? Læs de oftest stillede spørgsmål.

 

 

Se resultaterne fra undersøgelsen i 2017 ved at klikke på billedet

 

SP2017 banner.jpg