Søg
 

Ofte stillede spørgsmål

På denne side finder du svar på ofte stillede spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”.

Hvorfor er jeg blevet udvalgt til undersøgelsen?
​Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Hvor mange er udvalgt til at deltage?
​Spørgeskemaet er udsendt til ca. 300.000 tilfældigt udvalgte borgere i hele Danmark. I Region Sjællands undersøgelse er 2000 borgere i hver kommune udvalgt, dvs. i alt 34.000 borgere i hele regionen.
Jeg har ikke modtaget en invitation til undersøgelsen – kan jeg svare alligevel?
​Nej, desværre. Spørgeskemaet må kun besvares af dem, som er udtrukket til at deltage og som har modtaget en invitation til undersøgelsen i enten deres digitale postkasse eller per brev.
Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål?
​Vi stiller mange spørgsmål, fordi vi gerne vil kende detaljer om befolkningens aktuelle sundhedstilstand, så grundlaget for sundhedsindsatser kan styrkes. De mange informationer giver os blandt andet mulighed for at danne et billede af, hvordan udvikling af sygdomme hænger sammen med levevilkår, livsstil og trivsel.
Hvem står bag undersøgelsen?
​Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, SDU, gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet. I Region Sjælland er det enheden Data og udviklingsstøtte, som står for undersøgelsen.
Mit liv var meget anderledes før COVID-19. Hvad skal jeg svare?
​COVID-19 pandemien har betydet, at mange menneskers liv er påvirket for tiden. Det kan have betydning for din besvarelse af spørgsmålene. Vi vil med denne undersøgelse gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu – også selv om hverdagen ikke er, som den plejer at være. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit liv før COVID-19 pandemien.
 
Undersøgelsen gentages hvert fjerde år på den samme tid af året. Mange af spørgsmålene i undersøgelsen er de samme, hver gang undersøgelsen gennemføres, da vi herved kan følge udviklingen i sundhed og trivsel over tid. Du vil måske opleve, at enkelte spørgsmål kan være særligt svære at svare på i en tid med COVID-19, fordi pandemien har skabt en særlig situation. Vi håber alligevel, at du vil svare på alle spørgsmål efter bedste evne. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke synes, du kan svare på, kan du springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet.
Der er et spørgsmål, som jeg ikke kan eller vil svare på. Hvad gør jeg?
​Hvis du har svært ved at besvare et spørgsmål helt præcist, så giv dit bedste bud. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger i dit invitationsbrev. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan du blot springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar vil kunne genkendes.
Kan jeg besvare spørgeskemaet online?

Ja, spørgeskemaet kan besvares online på www.svar2021.dk. For at få adgang til det elektroniske spørgeskema, skal du logge ind med dit personlige brugernavn og adgangskode. Begge numre finder du i det brev, som fulgte med spørgeskemaet.

Du kan også finde et link til online spørgeskemaet i det brev, du har modtaget i din e-boks (med mindre du er fritaget for digital post).

Jeg kan ikke komme ind i spørgeskemaet - hvad gør jeg?
Der kan være forskellige grunde til, at du ikke kan komme ind til spørgeskemaet, enten når du trykker ”her” i brevet eller logger ind på www.svar2021.dk. Du kan i begge tilfælde prøve at kopiere hjemmeside-adressen over i en ny browser, fx Google Chrome, Safari, Edge eller Firefox (især Internet Explorer ved vi kan give anledning til problemer). Du kan også prøve at genstarte browseren eller hele din computer, telefon eller tablet.
 
Vi vil meget gerne hjælpe dig, og du er velkommen til at kontakte vores hotline på telefonnummer 38 69 20 65 (mandag til fredag kl. 9-15) eller sende en e-mail til hvordanhardudet@regionsjaelland.dk (undlad at skrive følsomme eller fortrolige oplysninger, som for eksempel helbredsoplysninger og CPR-nummer, i mailen). ”
Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan finde mit spørgeskema?
Hvis du ikke kan finde dit spørgeskema, kan du vælge at svare online ved at logge ind på www.svar2021.dk med dit brugernavn og adgangskode, som står i dit brev med invitation til undersøgelsen.
 
Hvis du gerne vil have tilsendt et nyt skema med posten, kan du enten
ringe til vores hotline på telefonnummer 38 69 20 65 (mandag til fredag kl. 9-15) eller sende en e-mail til hvordanhardudet@regionsjaelland.dk (undlad at skrive følsomme eller fortrolige oplysninger, som for eksempel helbredsoplysninger og CPR-nummer, i mailen). Det vil være en hjælp, hvis du oplyser dit brugernavn. 
Jeg er begyndt på at svare på internettet, men er ikke blevet færdig. Nu får jeg et skema i postkassen, hvilket spørgeskema skal jeg svare på?
​Du kan genoptage din besvarelse på internettet, der hvor du slap. Du kan også vælge at udfylde hele papirskemaet og benytte den vedlagte svarkuvert. Portoen er betalt.
Jeg er gravid eller midlertidigt syg. Hvad skal jeg svare?

Vi vil gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.

Hvordan skal jeg svare, hvis jeg for nylig er kommet til skade eller er blevet opereret?
​Vi vil gerne beskrive befolkningens sundhed og trivsel, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.
Jeg er ikke syg. Skal jeg svare alligevel?
​Ja, uanset om du er frisk og rask, har det mindre godt eller er syg, så er dit svar vigtigt. Dine svar vil sammen med svarene fra de andre personer, som også er tilfældigt udtrukket til at deltage, tegne et billede af den aktuelle sundhedstilstand i hele Danmark. Alle besvarelser er derfor vigtige, og ingen besvarelse er vigtigere end andre.
Hvorfor endnu en spørgeskemaundersøgelse om sundhed?
​Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år og giver en unik mulighed for at følge udviklingen i danskernes trivsel, sundhed og sygdom over tid. Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark. Den er særlig værdifuld for kommunalt, regionalt og nationalt sundhedsarbejde og kan bl.a. bruges til at prioritere mellem forskellige typer af sundhedsindsatser.
Hvad skal mine svar bruges til?

Din besvarelse er vigtig, fordi den på kommunalt, regionalt og nationalt niveau giver viden, der kan benyttes til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig bidrager dine svar til, at der kan forskes i, hvad der har betydning for vores trivsel, sundhed og sygdom.

Nytter det noget, at jeg svarer?

Ja, det nytter noget. For at kunne tegne et retvisende billede af sundhedstilstanden i Danmark er det vigtigt, at en stor del af de borgere, som er inviteret til undersøgelsen, svarer. Alle besvarelser er lige vigtige, og ingen svar er overflødige. Vi ønsker, at undersøgelsen skal vise sundheden hos alle borgere i regionen fra 16 år og helt til den ældste borger. Dit input er vigtigt, uanset om du er sund og rask, har det mindre godt eller er syg.

Hvad får jeg ud af at deltage i spørgeskemaundersøgelsen?

Ved at deltage hjælper du regionen og kommunerne i planlægningen på sundhedsområdet. Oplysningerne fra spørgeskemaundersøgelsen er en meget vigtig del af grundlaget for regionale og kommunale opgørelser, som samles i en såkaldt sundhedsprofil.

Din kommune og Region Sjælland bruger sundhedsprofilen til at få overblik over, hvilke dele af sundhedsområdet, der har behov for størst fokus. Jo flere, der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, jo mere præcist kan kommunerne og regionen vurdere, hvilke sundhedsindsatser, der kommer borgerne, og dermed også dig og din familie, mest til gode.

Jeg har fået tilbud om at deltage i flere sundhedsundersøgelser - hvad er forskellen?

Du oplever måske at blive inviteret til at deltage i andre undersøgelser, der gennemføres samtidigt med ”Hvordan har du det?” i 2021.

Undersøgelserne er på mange måder forskellige. ”Hvordan har du det?” er den største af sin art i Danmark. Det er en detaljeret spørgeskemaundersøgelse af selvoplevet trivsel, sundhed og sygdom fra et bredt udsnit af regionens borgere over 16 år. Undersøgelsen gennemføres hvert fjerde år, og udviklingen kan derfor følges over tid. Resultaterne bliver blandt andet brugt til at understøtte og udvikle sundhed, forebyggelse og behandling i regionen og din kommune, samt på nationalt plan.

Jeg har allerede besvaret skemaet. Hvorfor får jeg så en ny henvendelse?

For at få så mange besvarelser som muligt sender vi en påmindelse til dem, der ikke har svaret efter et stykke tid. Påmindelsen er sandsynligvis sendt, inden vi modtog din besvarelse. Hvis du allerede har besvaret spørgeskemaet, siger vi mange tak, og du kan se bort fra henvendelsen. Hvis du har besvaret spørgeskemaet online, kan påmindelsen også skyldes, at du ikke har fået trykket ’Afslut’ på den sidste side. Vi vil i så fald bede dig om at færdiggøre din besvarelse og sende den til os ved at trykke ”Afslut”.

Min mand/kone/far/mor el.lign. har modtaget et spørgeskema, men ønsker ikke at deltage. Må jeg udfylde skemaet i stedet?

Nej, desværre. Spørgeskemaet er personligt. Hvis en anden person end den, som er tilfældigt udvalgt, svarer, er det ikke længere en tilfældig udvælgelse, og dette vil føre til misvisende resultater.

Jeg har modtaget et spørgeskema, men kan på grund af handicap/sygdom ikke udfylde skemaet. Må jeg få én til at hjælpe med udfyldelsen?

Ja, det må du gerne, men det er vigtigt, at det er dine egne svar.

Hvis du ikke kan få hjælp fra venner, familie eller for eksempel hjælpere eller sundhedspersonale, kan du få hjælp fra Sundhedsprofilen til at udfylde skemaet via et telefoninterview. For at benytte den mulighed skal du kontakte os på telefon 38 69 20 65 og få en aftale om et telefoninterview.
 
Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger.
Jeg er for gammel til sådan noget. Hvorfor er I interesseret i at vide noget om mig?
​Det er faktisk meget vigtigt for os, at også borgere i din aldersgruppe besvarer spørgeskemaet. Vi ønsker en undersøgelse af alle danskeres sundhed fra 16 år og helt op til de ældste borgere i landet. Netop fra de ældre, er der meget at lære. For eksempel er det interessant, hvordan det er lykkes dig/dem at blive så gamle? Det kan vi blandt andet lære noget om på baggrund af de spørgsmål, som vi stiller i spørgeskemaet.
Hvordan kan jeg være sikker på, at mine oplysninger bliver behandlet fortroligt?

Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistiske og videnskabelige formål, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.

Er jeg sikret anonymitet?

Når vi modtager dine svar, ved vi, at de kommer fra dig, men vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.

Er det lovligt at koble registerdata med min besvarelse?
Ja, det det er lovligt, når deltageren er informeret om, at det vil ske, og at undersøgelsen gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi henter oplysninger fra registre, for at resultaterne skal blive så solide og fyldestgørende som muligt. Registeroplysninger er vigtige for at kunne se, hvor der skal sættes ind for at forbedre sundhedstilstanden. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine oplysninger kan genkendes.
 
Oplysningerne fra registre omhandler sociodemografiske og helbredsmæssige forhold som for eksempel køn, alder, uddannelse, beskæftigelse, etnisk baggrund og kontakter til sundhedsvæsenet. Hvis du vil se eksempler på, hvordan vi supplerer spørgeskemadata med registerdata i opgørelserne, kan du se i metodeafsnittet i rapporten fra 2017 (f.eks. s. 21-25).
Har for eksempel praktiserende læger og sundhedspersonale på sygehusene adgang til mine svar?

Nej, praktiserende læger og andet sundhedspersonale kan ikke se dine svar.

Data fra undersøgelsen kan videregives til statistiske og videnskabelige formål i andre undersøgelser f.eks. i de andre regioner, i kommuner eller andre forskningsinstitutioner, efter ansøgning og vurdering af hver enkelt sag. I tilfælde af videregivelse vil dine personoplysninger stadig blive behandlet i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
 
Resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.
Hvorfor udloddes der præmier?
​Vi udlodder præmierne som tak til de borgere, der bruger tid på at besvare spørgeskemaet. Undersøgelser viser at udlodning af præmier giver flere besvarelser, og det har vi har brug for, for at kunne bruge undersøgelsens resultater.
Hvordan ved jeg, om jeg har vundet?

Hvis du har besvaret spørgeskemaet og bliver udtrukket som vinder, får du direkte besked.

Vi udtrækker præmier tre gange undervejs i løbet af undersøgelsen, nemlig den 25. februar, den 26. marts og sidste gang den 21. maj, når undersøgelsen er lukket for svar. Vi sender besked til vinderne med posten ugen efter.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at deltage i undersøgelsen?
Hvis du ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, kan du enten ringe til vores hotline på telefonnummer 38 69 20 65 (mandag til fredag kl. 9-15) eller sende en e-mail til hvordanhardudet@regionsjaelland.dk (undlad at skrive følsomme eller fortrolige oplysninger, som for eksempel helbredsoplysninger og CPR-nummer, i mailen).
 
Det vil være en hjælp, hvis du oplyser det brugernavn, som står i dit brev med invitation til undersøgelsen. 
Hvorfor er der et nummer på spørgeskemaets forside?

Hvis du har modtaget et papirspørgeskema med posten, vil der være trykt et ID-nummer på forsiden. ID-nummeret bruger vi bl.a. til at holde rede på, hvem der har fået spørgeskemaet og hvem, der har sendt det retur. På den måde undgår vi at sende et nyt spørgeskema til dem, der allerede har svaret. Ved at benytte et ID-nummer i stedet for et navn, undgår vi, at uvedkommende personer kan identificere en besvarelse.

Hvorfor bruger regionerne penge på sådan en undersøgelse, når der skal spares alle andre steder?

Regionerne har en forpligtelse til at sikre forskning ifølge Sundhedsloven og til at følge befolkningens sundhedstilstand. Denne forpligtelse har ikke noget med den øvrige økonomi og driften af sygehusene at gøre.

Hvornår er der svarfrist?
Vi håber, du vil svare på undersøgelsen så snart som muligt, men du kan svare til og med den 12. maj 2021.
Hvor kan jeg se resultaterne af undersøgelsen?
​Resultaterne bliver samlet i en Sundhedsprofil-rapport for Region Sjælland, som udkommer i foråret 2022. Du vil kunne finde resultaterne her på siden (www.regionsjaelland.dk/sund), hvor du også kan finde resultaterne fra tidligere års undersøgelser (2010, 2013 og 2017). Dine svar indgår desuden i Den Nationale Sundhedsprofil, som også udkommer i foråret 2022.
Hvor kan jeg få mere viden eller hjælp?

​Hvis du har brug for yderligere viden om undersøgelsen eller har spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, som du ikke har fundet svar på her, er du velkommen til at kontakte vores hotline på telefonnummer 38 69 20 65 (mandag til fredag kl. 9-15) eller sende en e-mail til hvordanhardudet@regionsjaelland.dk (undlad at skrive følsomme eller fortrolige oplysninger, som for eksempel helbredsoplysninger og CPR-nummer, i mailen).

Det vil være en hjælp, hvis du oplyser det brugernavn, som står i dit brev med invitation til undersøgelsen. 

Oprettet
10.05.16
Opdateret
15.02.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52

 

 Læs mere