Søg
 

Besvarelsesprocenter

Her kan du se svarprocenten for de enkelte kommuner og samlet i Region Sjælland for spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”.

Dataindsamlingen til Sundhedsprofilen 2021 ved udsendelsen af spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” blev gennemført fra den 5. februar til 12. maj 2021.

Der er modtaget brugbare svar fra 56,6 procent af de inviterede svarende til 19.231 personer. Til sammenligning var svarprocenten i forbindelse med Sundhedsprofilen 2017 på 56,3 procent og i 2013 på 49 procent.
En stor tak skal lyde til de mange borgere i regionen, som har valgt at svare på undersøgelsen.
 
Nedenfor vises svarprocenten grafisk. I det første billede vises fordelingen på alder og køn. Det andet billede viser svarprocenten i hele regionen og i de enkelte kommuner.

15.06.21 køn endelig.png

15.06.21 kommune endelig.png

Se de endelige svarprocenter fra undersøgelsen i 2017.
Læs mere om undersøgelsen og hvordan vi bruger svarene. 

Oprettet
22.01.21
Opdateret
21.06.21
Link til denne side:
 

 Kontakt

 
Sundhedsprofilen
Region Sjælland
Data og udviklingsstøtte
Alléen 15
4180 Sorø

Pressekontakt
57 87 50 52